Anulowanie pożyczki Perkins

17 lutego 2021
Category: Jeśli Możesz

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2018 r

Pożyczki Perkins zostały stworzone z myślą o studentach ze skrajnymi potrzebami finansowymi i chociaż od września 2017 r. Nie są już dostępne, wielu pożyczkobiorców szuka sposobów, aby je wybaczyć lub zwolnić. Anulowanie lub zwolnienie pożyczki Perkins istnieje na kilka sposobów, w tym poprzez wybaczenie ze służby publicznej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o anulowaniu pożyczki Perkins, w tym o tym, jak złożyć wniosek.

Opcje anulowania pożyczki Perkins

Anulowanie pożyczki Perkins dla nauczycieli

Jeśli byłeś nauczycielem w pełnym wymiarze godzin w szkole podstawowej lub średniej publicznej lub non-profit, pracując jako:

 • Nauczyciel w szkole obsługującej rodziny o niskich dochodach
 • Nauczyciel pedagogiki specjalnej dla niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Nauczyciel matematyki, nauk ścisłych, języków obcych, edukacji dwujęzycznej lub innych dziedzin wiedzy, w przypadku których brakuje wykwalifikowanych nauczycieli w tym stanie

Możesz kwalifikować się do anulowania pożyczki Perkins. Twoje uprawnienia są oparte na tym, jakie obowiązki zostały opisane w opisie stanowiska, a nie w tytule stanowiska. Musisz być bezpośrednio zatrudniony przez system szkolnictwa i nie ma możliwości anulowania Federalnych Pożyczek Perkinsa na nauczanie w szkołach policealnych.

Odroczenie pożyczki Perkins

Podczas nauczania w szkole, która kwalifikuje Cię do odwołania, kwalifikujesz się również do odroczenia. Skontaktuj się bezpośrednio z osobą obsługującą pożyczki Perkins, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o odroczenie.

Uzyskaj pomoc dotyczącą zadłużenia pożyczki studenckiej już dziś!

Wykresy anulowania i wypłaty pożyczki Perkins

Na poniższym wykresie znajdziesz wskaźnik rezygnacji za ukończony rok akademicki nauczania w pełnym wymiarze godzin, który obejmuje odsetki narosłe w każdym roku pracy:

 • 15% pierwotnej kwoty głównej pożyczki w pierwszym i drugim roku;
 • 20% pierwotnej kwoty pożyczki głównej na trzeci i czwarty rok; i
 • 30% pierwotnej kwoty głównej pożyczki na piąty rok.

Do 50% na 4 lata (przy stawce 12,5% rocznie) kwalifikującej się usługi dla kredytobiorców, których czynna służba zakończyła się przed 14 sierpnia 2008

Do 100% przez 5 lat kwalifikującej się usługi dla pożyczkobiorców, których czynna służba obejmuje lub rozpoczęła się 14 sierpnia 2008 lub później

* Dotyczy usług, które obejmują 14 sierpnia 2008 r. Lub rozpoczęły się tego dnia lub później.

** Od 7 października 1998 r. Wszyscy pożyczkobiorcy Perkins Loan są uprawnieni do wszystkich świadczeń z tytułu odstąpienia od umowy, niezależnie od tego, kiedy pożyczka została udzielona lub na warunkach określonych w wekslu. Ta korzyść nie działa wstecz w stosunku do usług wykonanych przed tą datą.

Kto kwalifikuje się jako nauczyciel?

Nauczyciel zapewnia uczniom szkół podstawowych i średnich bezpośrednie usługi związane z nauczaniem w klasie, w tym bibliotekarz szkolny lub pedagog. Nie musisz mieć certyfikatu ani licencji na nauczanie, aby otrzymać korzyści z anulowania. Aby się jednak zakwalifikować, musisz być uznany za pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jeśli chodzi o wynagrodzenie, staż, świadczenia emerytalne itp. Jeśli pracujesz jako administrator, badacz lub inna rola, która nie zapewnia bezpośrednio usług edukacyjnych studentom, nie kwalifikujesz się.

Ile lat muszę uczyć, aby się zakwalifikować?

Każdy rok akademicki, którego uczysz, przyniesie Ci część anulowanej pożyczki. „Rok akademicki lub jego odpowiednik definiuje się jako pełny rok szkolny lub jako dwa półrocze pochodzące z różnych lat szkolnych. Aby się zakwalifikować, te dwa półrocze muszą być pełne i następujące po sobie i zazwyczaj przypadają w okresie 12 miesięcy.

Możesz również zakwalifikować się, jeśli uczyłeś w niepełnym wymiarze godzin w dwóch lub więcej szkołach lub jeśli posiadasz oficjalne zaświadczenie, że uczyłeś w pełnym wymiarze godzin przez cały rok akademicki.

Nauczanie w prywatnej szkole

Nauczanie w prywatnej szkole nie oznacza automatycznie, że nie kwalifikujesz się do anulowania pożyczki Perkins. Jeśli szkoła prywatna ma status non-profit ustanowiony przez Internal Revenue Service, a szkoła zapewnia kształcenie na poziomie podstawowym i średnim zgodnie z prawem stanowym, możesz anulować pożyczkę.

Nauczanie w przedszkolu lub programie przedszkolnym

Jeśli uczysz w przedszkolu lub przedszkolu, który jest częścią programu edukacji podstawowej w stanie, możesz kwalifikować się do anulowania pożyczki Perkins. Oznaczenie w katalogu szkół o niskich dochodach, które obejmuje program przedszkolny lub przedszkolny, nie kwalifikuje się jako państwowe określenie kwalifikowalności.

Nauczanie w szkołach o niskich dochodach

Szkoły kwalifikują się zgodnie z ustaleniami państwowej agencji edukacyjnej, która zakwalifikuje szkołę jako „szkołę o niskich dochodach lub szkołę z Tytułu 1. Jest to zdefiniowane jako szkoła znajdująca się w okręgu szkolnym, który kwalifikuje się do federalnych funduszy Tytułu I w roku, w którym ubiegasz się o anulowanie pożyczki federalnej Perkins. Ponad 30% zapisanych do szkoły uczniów musi uczestniczyć w programie Tytułu I.

Możesz przeszukiwać listę szkół o niskich dochodach Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych w ich internetowej bazie danych. Poszukaj lat, w których byłeś nauczycielem. Możesz kierować pytania dotyczące tego, jak ustalono szkoły, kierując je do kontaktowej agencji ds. Edukacji. Wszystkie szkoły obsługiwane przez Biuro Edukacji Indii lub działające w rezerwatach Indian przez grupy plemienne, które współpracują z BIE, kwalifikują się jako szkoły obsługujące uczniów o niskich dochodach.

Jeśli Twoja szkoła o niskich dochodach nie jest wymieniona jako taka w późniejszych latach, nadal możesz kwalifikować się do anulowania części kredytu na nauczanie w tych latach. Instytucja, która ma Twoją pożyczkę Perkins, może zezwolić na anulowanie z mocą wsteczną, jeśli możesz udowodnić, że kwalifikujesz się do anulowania w poprzednim roku. Szkoła może jednak nie zwrócić płatności dokonanych w tym okresie wstecz.

Nauczanie pedagogiki specjalnej

Urzędnik musi zaświadczyć, że jesteś nauczycielem specjalnym w pełnym wymiarze godzin, na formularzu odroczenia / anulowania lub w oficjalnym piśmie ze szkoły. Poniższa lista usług kwalifikuje Cię jako nauczyciela tylko wtedy, gdy masz licencję, certyfikat lub jesteś zarejestrowany przez państwową agencję edukacyjną w tym obszarze.

Usługi te obejmują patologię mowy i języka oraz audiologię, fizjoterapię, terapię zajęciową, usługi psychologiczne i doradcze oraz terapię rekreacyjną.

Nauczanie na wyznaczonym obszarze niedoboru

Możesz również zakwalifikować się do anulowania, jeśli uczysz w regionie, w którym brakuje nauczycieli danego przedmiotu. Państwowa agencja edukacyjna ustala to każdego roku i musisz skontaktować się z lokalnym systemem szkolnym, aby dowiedzieć się, czy Twój obszar tematyczny jest wyznaczony jako taki. Jeśli uczysz przedmiotów ścisłych, matematyki, języków obcych lub edukacji dwujęzycznej, kwalifikujesz się bez względu na wszystko. Większość twoich zajęć musi być prowadzona w dziedzinie wiedzy specjalistycznej.

Ogólnokrajowa lista obszarów, w których brakuje nauczycieli

Listę obszarów, w których brakuje nauczycieli można pobrać z tego pliku PDF: Ogólnokrajowy wykaz obszarów niedoboru nauczycieli.

Ile można anulować za służbę nauczycielską?

Jeśli kwalifikujesz się do anulowania w ramach którejkolwiek z kategorii wymienionych powyżej, do 100% pożyczki może zostać anulowane na usługi dydaktyczne w następujących ratach, z uwzględnieniem odsetek naliczonych w tym roku:

 • 15% anulowanych rocznie za pierwszy i drugi rok służby
 • 20% anulowane na trzeci i czwarty rok
 • 30% anulowane na piąty rok

Inne prace lub wolontariat kwalifikujący się do anulowania pożyczki Perkins

Jeśli pracujesz na którymkolwiek z poniższych stanowisk, możesz również kwalifikować się do anulowania całości lub części kredytu parkingowego:

 • Strażak
 • Policjant
 • Bibliotekarz z tytułem magistra w szkole Title I.
 • Pielęgniarka technika medycznego
 • Dostawca usług dla osób niepełnosprawnych
 • Obrońca z urzędu
 • Dostawca wczesnej edukacji
 • Pracownik w agencji pomocy dziecku lub rodzinie
 • Służba wojskowa
 • Logopeda z tytułem magistra w szkole Title I.
 • Amerykański wolontariusz VISTA lub Peace Corps

Jak uzyskać wybaczoną pożyczkę Perkins

Musisz przejść przez swoją szkołę, aby ubiegać się o przebaczenie Perkins Loan, ponieważ pożyczka została ci przekazana przez twoją uczelnię. Zadzwoń bezpośrednio do biura pomocy finansowej swojej szkoły, aby poprosić o wniosek o anulowanie pożyczki Perkins.

Co się stanie, jeśli otrzymasz zgodę na anulowanie pożyczki Perkins

Twoje pożyczki są zwykle umarzane w zwiększających się procentach każdego roku, kiedy pracujesz w służbie publicznej. Oznacza to, że będziesz otrzymywać 15% w ciągu pierwszych dwóch lat pracy, a następnie 20% w trzecim i czwartym roku. Do piątego roku pozostałe saldo jest anulowane. Obejmuje to wszystkie narosłe odsetki od pożyczki podczas lat pracy.

Opcje wypłaty pożyczki Perkins

Coś innego niż anulowanie to rozładowanie, co może się zdarzyć, gdy przejdziesz przez następujące sytuacje:

 • Bankructwo
 • Zamknięcie szkoły
 • Niepełnosprawność związana z usługami dla weteranów
 • Małżonek ofiary z 11 września
 • Całkowita i trwała niepełnosprawność
 • Śmierć

Jak ubiegać się o wypłatę pożyczki Perkins?

Wniosek należy złożyć w szkole, która udzieliła Ci pożyczki, lub w jej jednostce obsługującej pożyczkę Perkins. Prześlą Ci formularze i instrukcje, których należy przestrzegać podczas wypisu.

Wykres spłaty pożyczki Perkins

Otrzymanie zwolnienia z pożyczki oznacza, że ​​nie musisz już spłacać pożyczki.

Warunki absolutorium Kwota zwolniona
Uwolnienie upadłości – umorzenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy sąd upadłościowy uzna, że ​​spłata spowodowałaby nadmierne trudności 100%
Zwolnienie ze szkoły zamkniętej przed ukończeniem programu studiów * 100%
Absolutorium za śmierć 100%
Wypis z tytułu całkowitej i trwałej niepełnosprawności 100%

Nie kwalifikuję się do anulowania lub zwolnienia pożyczki Perkins. Czy mogę skonsolidować swoje pożyczki, aby kwalifikować się do wybaczenia pożyczki na cele publiczne?

Tak. Tylko pożyczki bezpośrednie kwalifikują się do wybaczenia pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych, więc ta opcja jest dobrym wyborem, jeśli nie kwalifikujesz się do anulowania lub zwolnienia pożyczki Perkins, ale masz kilka pożyczek federalnych, które chcesz skonsolidować, a następnie spróbuj użyć, aby zarejestrować się w publicznym Pożyczka na usługi przebaczenie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem dotyczącym wybaczania kredytów studenckich.

Końcowe przemyślenia

Warto zbadać możliwość wybaczenia pożyczki studenckiej, ponieważ może się okazać, że będziesz w stanie wybaczyć wiele pożyczek, które spłacałeś od miesięcy lub lat. Nie mierz się z pozornie niemożliwą kwotą długu bez żadnego wyjścia, gdy istnieją sposoby na jego umorzenie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy