Cena Bitcoin

17 lutego 2021
Category: Wiele Osób

bitcoinprice.org zapewnia szybkie ładowanie wykresów cen bitcoinów w czasie rzeczywistym i historycznych wykresów bitcoin z zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi i narzędziami do rysowania wykresów. Bitcoin jest open-source; jego projekt jest publiczny, nikt nie posiada ani nie kontroluje Bitcoin. Bitcoiny są sprzedawane na wielu różnych giełdach na całym świecie i wymieniane na wiele różnych walut krajowych, a także innych kryptowalut, w wyniku czego cena bitcoinów oferowana przez różne giełdy może się różnić, chociaż pozostaje na stosunkowo podobnej cenie bitcoinów między giełdami. Dlatego zobaczysz różne ceny bitcoinów w zależności od giełdy, która dostarcza plik danych o cenach bitcoinów. Istnieją indeksy cen bitcoinów, które uśredniają cenę z wielu popularnych giełd.

Cena bitcoina jest czasami nazywana ceną BTC. Jednostka waluty Bitcoin ma nieformalny kod walutyBTC. Najczęściej używanym symbolem Bitcoina jest duża literaBz dwoma opadającymi pociągnięciami u góry iu dołu. Ten symbol został zaprojektowany przez Satoshi Nakamoto. Kod waluty ISO 4217 dla Bitcoin toXBT.

Zazwyczaj cena bitcoinów, którą zapłacisz, kupując bitcoiny lub sprzedając bitcoiny, będzie inna. Cena, za jaką kupujesz bitcoiny, jest zawsze wyższa niż cena, za którą możesz sprzedawać bitcoiny. Dzieje się tak, ponieważ podobnie jak wszystkie rynki, rynek bitcoinów ma różnicę między ceną kupna i sprzedaży. W ten sposób giełdy bitcoinów osiągają zysk, sprzedając bitcoiny po wyższej cenie niż ta, za którą kupują bitcoiny.

bitcoinprice.org ma na celu zapewnienie neutralnej pozycji na temat bitcoinów i po prostu przedstawia wartość bitcoinów we wszystkich walutach narodowych na świecie, zgodnie z ustaleniami wielu popularnych giełd bitcoinów.

Udostępniamy wykresy historii cen bitcoinów i wskaźniki cen bitcoinów, dzięki czemu możesz kształcić się na temat ceny bitcoinów i przewidywać przyszłą cenę bitcoinów. Udostępniamy linki do popularnych artykułów z wiadomościami o bitcoinach, dzięki czemu możesz być na bieżąco z wiadomościami, które wpływają na trend cen bitcoinów.

Zapewniamy kapitalizację rynkową ceny bitcoinów, czyli łączną wartość wszystkich bitcoinów w obiegu. Kapitalizacja rynkowa zmienia się wraz ze zmianą ceny bitcoinów, zgodnie z ustaleniami giełd, na których handluje się bitcoinem.

Ceny bitcoinów zmieniają się 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i nie są określane przez żaden krajowy rynek finansowy lub giełdę, ale przez wiele różnych giełd na całym świecie, które działają w sposób ciągły. Nie ma oficjalnej ceny zamknięcia dla bitcoinów, ponieważ rynki bitcoinów nigdy się nie zamykają. Zamiast tego różne strony internetowe wybierają każdego dnia dowolny punkt czasowy, aby obliczyć zmianę ceny od dnia poprzedniego, na przykład o 12:00.

Bitcoin jest obecnie szóstą najbardziej rozpowszechnioną walutą na świecie pod względem banknotów w obiegu według Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Opiera się to na cenie bitcoinów wynoszącej 10765 USD i wartości bitcoinów o wartości 180 miliardów USD w obiegu od 3 grudnia 2017 r.

Bitcoin można podzielić do 8 miejsc po przecinku. 0,00000001 BTC to najmniejsza kwota, jaką można obsłużyć w transakcji. Bitcoin jest zdecentralizowany, więc nie ma organizacji, która może nadawać oficjalne nazwy jednostkom. Najpopularniejsze jednostki to bitcoiny, bity i satoshi: 1 bitcoin = 1 000 000,00 bitów = 100 000 000 satoshi. satoshi jest czasami skracane dosat.Protokół Bitcoin wykorzystuje jednostkę bazową równą stu milionowej części Bitcoina („a Satoshi), ale niewykorzystane bity są dostępne w polach protokołu, które można wykorzystać do oznaczenia jeszcze mniejszych podziałów.

Typowe przedrostki SI używane w cenie bitcoin:

  • 0,01 BTC = 1 cBTC = 1 centibitcoin (określany również jako bitcent)
  • 0,001 BTC = 1 mBTC = 1 millibitcoin (określany również jako mbit (wymawiane em-bit) lub millibit lub nawet bitmill)0,000 001 BTC = 1 BTC = 1 microbitcoin (określany również jako ubit (wymawiane yu-bit) lub microbit)Wartość bitcoinów powstaje, ponieważ są one rzadkie, podobnie jak złoto. Bitcoiny nie są wspierane przez nic innego niż wiele osób i kupców, którzy przyjmą je do zapłaty, podobnie jak w dolarach amerykańskich. Bitcoiny mają wartość, ponieważ są zaufane jako metoda płatności za towary i usługi.

    Niektórzy twierdzą, że wzrost ceny Bitcoin nie wynika z poparcia, akceptacji ani regulacji przez rządy. Zamiast tego, wzrost ceny Bitcoin wynika z nieodłącznych błędów, ograniczeń i niedogodności jego konkurenta: Fiat Money Systems.

    Kiedy banki centralne drukują więcej pieniędzy fiducjarnych, zawsze skutkowało to tym, że ludzie próbowali znaleźć bezpieczne schronienie dla swojego bogactwa. Tradycyjnie było to złoto i srebro, ponieważ nie można ich wydrukować, a podaż jest ograniczona, ale Bitcoin szybko rozwija się jako alternatywna bezpieczna przystań.

    18 sierpnia 2008 roku zarejestrowano nazwę domeny bitcoin.org. W listopadzie 2008 r. Odsyłacz do artykułu autorstwa Satoshi Nakamoto zatytułowanegoBitcoin: elektroniczny system gotówkowy peer-to-peerzostał opublikowany na liście mailingowej kryptograficznej.

    W styczniu 2009 r. Sieć bitcoin powstała wraz z wydaniem pierwszego klienta bitcoin typu open source i wydaniem pierwszych bitcoinów, a Satoshi Nakamoto wydobył pierwszy blok bitcoinów w historii.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy