Czym jest inwestowanie w ESG?

17 lutego 2021
Category: Twoje Wyniki

Aby dowiedzieć się, jak działa inwestowanie ESG, należy najpierw wiedzieć, co to znaczy.

ESG oznacza zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne i jest to różnorodne etyczne lub zrównoważone inwestowanie. Inwestorzy ESG starają się inwestować w firmy, które mają dobre zarządzanie, a także są odpowiedzialne za środowisko i społeczeństwo.

Inwestowanie ESG nosiło wcześniej wiele nazw, w tym inwestowanie etyczne, długoterminowe, pozafinansowe, zrównoważone i odpowiedzialne społecznie (SRI). „Przekręt w przypadku ESG polega na tym, że inwestorzy wierzą, że firmy z dobrymi wynikami ESG również odniosą większy sukces i dokonają mniej ryzykownych inwestycji.

Na przykład firma naftowa, która stara się iść na skróty, jest bardziej narażona na katastrofalne skutki – i poniesie konsekwencje finansowe – niż firma naftowa, która przestrzega przepisów dotyczących ochrony środowiska i kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo.

Wiesz, że możesz to zrobić. Ale jak?

Obecna giełda stwarza ogromne możliwości inwestowania – nawet podczas pandemii. A jeśli nie ukończyłeś specjalizacji w finansach lub sam nie jesteś maklerem giełdowym, możesz nie czuć się wystarczająco pewnie, aby zacząć inwestować samodzielnie.

Ten darmowy raport ma na celu zapewnienie Ci pewności siebie – i odpowiedniego know-how – aby od razu wejść na giełdę. Pokażemy Ci, jak to zrobić.

Pobierz ją już dziś ZA DARMO, jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszych bezpłatnych codziennych porad Cabot Wealth Daily!

Nie daj się pominąć!

Jednak inwestowanie w ESG to nie tylko unikanie ryzyka czy nie kupowanie określonych firm. Korzyści płynące z dobrych praktyk ESG można również odczuć każdego dnia. Na przykład firmy, które dobrze traktują swoich pracowników i stawiają na pierwszym miejscu rozwiązywanie problemów pracowniczych, nie tylko są mniej narażone na szkodliwe procesy sądowe, ale powinny również czerpać korzyści z bardziej produktywnych pracowników na co dzień. To dobre dla zysków i dla inwestorów.

Dlatego inwestorzy ESG nie tylko unikają firm lub branż uważanych za „złe, takich jak paliwa kopalne czy tytoń. Zamiast tego szukają firm, które robią dobrze i wierzą, że również im się uda.

Strategia zyskuje na popularności: łączne aktywa funduszy instytucjonalnych ESG podwoiły się w latach 2012-2016.

Ale czy inwestowanie w ESG zarabia pieniądze? Powyższe pomysły mają teoretyczny sens, ale czy są jakieś dowody na to, że użycie filtrów ESG poprawi Twoje wyniki inwestycyjne? (W końcu, gdyby właściwe postępowanie było opłacalne, czy nie wszyscy by to zrobili?)

Badania są ograniczone, ale jak dotąd faktycznie skłaniają się ku inwestowaniu w ESG. Innymi słowy, bardziej odpowiedzialne firmy są zazwyczaj lepszymi inwestycjami.

Jeden profesor zbadał wyniki firm znajdujących się na liście „100 najlepszych firm, dla których warto pracować magazynu Fortune w latach 1984–2009. Odkrył, że firmy były bardziej skłonne do dostarczania pozytywnych niespodzianek dotyczących zysków niż konkurenci, a ich akcje przewyższały wartości odniesienia o 2% do 3% rocznie.

Inne badanie 61 funduszy odpowiedzialnych społecznie w latach 1972-2000 wykazało, że im więcej ekranów socjalnych zatrudnia fundusz, tym lepsze są jego wyniki. Jednak badanie wykazało również wadę. Podczas gdy poszukiwanie firm utrzymujących dobre relacje ze społecznością doprowadziło do lepszych wyników finansowych, korzystanie z ekranów środowiskowych i pracy szkodzi wynikom finansowym.

Jeszcze inne badanie przeprowadzone przez tych samych autorów wykazało, że firmy z pewnymi celami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej odnoszą mniejszy sukces niż te, które ich nie mają, ale firmy, dla których odpowiedzialność społeczna jest najwyższym priorytetem, w rzeczywistości odnoszą największe sukcesy. Firmy z najwyższymi wynikami ESG są więc najlepszymi inwestycjami!

Co sprawia, że ​​inwestycja jest ESG? „Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie jest niejasne… co dokładnie składa się na obliczanie wyniku lub oceny ESG?

Kryteria mogą się znacznie różnić, a ponieważ wiele ocen ma charakter jakościowy, określenia ESG są nieco subiektywne. Jednak większość systemów ESG ma pewne cechy wspólne. Oto, czego szukają inwestorzy.

E w ESG oznacza środowisko i odnosi się do praktyk, które mają negatywny lub pozytywny wpływ na środowisko. Przyczynianie się do zmiany klimatu jest negatywne. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest korzystne. Niektóre strategie uwzględniają również wpływ na różnorodność biologiczną, zanieczyszczenie i dostawy wody. Niektórzy inwestorzy unikają również spółek z ekspozycją na energię jądrową.

S w ESG oznacza społeczność i próbuje zmierzyć, jak firma wpływa na ludzi wokół niej. Obejmuje to historię firmy w zakresie różnorodności, zdrowia i bezpieczeństwa, praw człowieka i standardów pracy. Może również obejmować filtr ochrony konsumentów, aby wyeliminować firmy sprzedające produkty, które mogą szkodzić klientom, na przykład drapieżni pożyczkodawcy. Niektóre strategie ESG obejmują również filtry praw zwierząt.

G w ESG (oczywiście w zakresie „ładu) ocenia zarządzanie przedsiębiorstwem i zasady ładu korporacyjnego. Inwestorzy ESG uważają, że firmy stosujące dobre praktyki zarządzania będą lepiej zarządzane i rzadziej będą miały (kosztowne) kłopoty.

Obejmuje to dobrą równowagę sił między dyrektorami korporacji a Radą Dyrektorów, a najlepiej niezależnym przewodniczącym rady (który nie jest dyrektorem generalnym). Pod uwagę brana jest płaca kadry kierowniczej, w tym jej struktura (jaki rodzaj pracy zachęca?) Oraz stosunek do przeciętnego wynagrodzenia pracownika. Inne czynniki związane z zarządzaniem obejmują praktyki zarządzania ryzykiem, politykę korupcyjną i przejrzystość podatkową.

Inwestorzy ESG biorą również pod uwagę sposób traktowania pracowników przez firmę. Wysoko oceniane są firmy, które zapewniają dobre świadczenia, wspierają pracowników zawodowo i osobiście oraz zapewniają częstą i uczciwą komunikację między kierownictwem a pracownikami.

Najlepsze fundusze ETF ESG To są podstawy inwestowania w ESG… teraz, jak możesz włączyć tę strategię do własnego portfela?

Jeśli jesteś indywidualnym inwestorem giełdowym, możesz przeprowadzić wiele własnych badań. Jednak porównanie niektórych czynników może być trudne. Na przykład AT&T znajduje się na liście 100 najlepszych firm do pracy dla Fortune , ale firma opowiada się również za neutralnością sieci. Coca-Cola ma silne zarządzanie, ale sprzedaje słodkie napoje, które przyczyniają się do epidemii otyłości.

Inwestowanie w ESG może być łatwiejsze za pośrednictwem ETF ESG. Kilka firm stworzyło konkurencyjne oceny ESG i oparte na nich indeksy. Oprócz oceny spółek publicznych na podstawie wskaźników ESG, większość systemów ratingowych również ocenia ich wyniki na podstawie tego, jak ważny jest ten czynnik w branży. Tak więc dobra ochrona środowiska jest ważniejsza w firmie górniczej niż w firmie finansowej. Ale dobre zarządzanie może być ważniejsze w firmie finansowej ze złożoną siecią interesariuszy i interesów.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

Największym funduszem ETF ESG jest iShares MSCI KLD 400 Social ETF ( DSI) , który jest prawie nie do odróżnienia od przeciętnego funduszu o dużej kapitalizacji. To celowe: iShares stworzył DSI, więc inwestorzy z sumieniem mogą go używać jako substytutu innych funduszy o dużej kapitalizacji, takich jak SPY. W ciągu ostatniego roku zwroty obu funduszy były identyczne. W ciągu ostatniej dekady DSI zyskał 66% w porównaniu do 58% zysku SPY. DSI również osiągnął nieco lepsze wyniki w ciągu ostatnich pięciu lat, zyskując 82% do 78% SPY.

Największe udziały DSI to znane nazwiska, bez wyraźnego społecznego wypaczenia: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Procter & Gamble (PG), Verizon (VZ) i Coca-Cola (KO) .

iShares MSCI USA ESG Select Social ETF (KLD)

iShares ma również mniejszy fundusz inwestycyjny ESG iShares MSCI USA ESG Select Social ETF (KLD) , który jest bardziej agresywnie odpowiedzialny niż DSI. KLD posiada mniejszą liczbę firm (od 112 do 400 DSI). Firmy, które mają pozytywne wyniki ESG w porównaniu z innymi firmami i szerokim rynkiem, mają większą wagę. W rezultacie największe gospodarstwa zawierają nieznane im nazwy. Sześć największych pozycji funduszu to Microsoft (MSFT) 3M (MMM) Ecolab (ECL) Apple (AAPL) Accenture (ACN) i Henry Schein (HSIC) . Ecolab jest dostawcą technologii czystej wody z siedzibą w Minnesocie, a Henry Schein jest dystrybutorem produktów ochrony zdrowia (zajmuje pierwsze miejsce w branży pod względem odpowiedzialności społecznej).

W porównaniu do przeciętnego funduszu kapitałowego o dużej kapitalizacji, KLD ma nieco wyższą ekspozycję na technologię, przemysł i nieruchomości oraz niższą ekspozycję na finanse i energię. Ale jego wyniki nadal mają tendencję do śledzenia S&P 500 z dokładnością do kilku punktów (patrz tabela).

iShares oferuje również fundusze ETF ESG skoncentrowane na rynkach wschodzących i regionie EAFE (rynki rozwinięte poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą).

Inne fundusze ETF ESG Większość innych funduszy ETF ESG jest dość małych. Nuveen oferuje jedną z niewielu opcji ESG, które wykraczają poza akcje spółek o dużej kapitalizacji fundusz ETF NuShares ESG Small-Cap (NUSC) . Jest zupełnie nowy, wprowadzony dopiero w grudniu 2016 r. I ma wiele zasobów: ponad 700 na koniec. Trzy największe udziały to LogMeIn (LOGM) Aqua America (WTR) i Reliance Steel & Aluminium (RS) .

Indeksy ESG RobecoSAM, doradca inwestycyjny skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju, stworzył również wynik ESG, Corporate Sustainability Assessment lub CSA. Wynik CSA firmy opiera się na odpowiedziach na 80 do 120 pytań dotyczących struktury zarządu, zasad różnorodności, praktyk cyberbezpieczeństwa, wskaźnika rotacji pracowników, działań filantropijnych i nie tylko. S&P Dow Jones wykorzystuje wyniki RobecoSAM do tworzenia swoich indeksów zrównoważonego rozwoju, serii Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) i S&P ESG Factor Weighted Index . Jednak obecnie nie ma funduszy ETF śledzących żaden indeks.

London Stock Exchange i Financial Times stworzyły również własny rating ESG, który analizuje spółki na podstawie 300 ważonych czynników. Istnieją europejskie, amerykańskie, azjatyckie i globalne indeksy FTSE4Good oparte na ratingach, chociaż nie istnieją na nich fundusze ETF.

FTSE4Good US Index jest na ogół bardziej lotny niż benchmark, ale pokonał ją nieznacznie w ciągu ostatniego jeden, trzy i pięć lat. Pięć największych udziałów wygląda podobnie do największych udziałów dowolnego amerykańskiego funduszu o dużej kapitalizacji: 5% aktywów znajduje się w Apple (AAPL) , a następnie w Microsoft (MSFT) Johnson & Johnson (JNJ) Facebook (FB) i JPMorgan (JPM) . Indeks ma niższą wagę ropy i gazu niż jego benchmark (3,5% w porównaniu do 5,9%), a także mniejszą ekspozycję na spółki przemysłowe, surowce, telekomunikację, usługi komunalne i akcje detaliczne. Ma większą wagę w opiece zdrowotnej, finansach i technologii.

Znajdź najlepsze akcje do kupienia!

Timothy Lutts kieruje jedną z najbardziej szanowanych niezależnych firm doradczych w Ameryce. Każdego tygodnia Tim osobiście wybiera najlepsze akcje ze swojego ekskluzywnego zalecenia Cabot Stock of the Week . Buduj swój majątek i zmniejszaj ryzyko, korzystając z najlepszych akcji każdego tygodnia przy aktualnych warunkach rynkowych

Wiesz, że możesz to zrobić. Ale jak?

Obecna giełda stwarza ogromne możliwości inwestowania – nawet podczas pandemii. A jeśli nie ukończyłeś specjalizacji w finansach lub sam nie jesteś maklerem giełdowym, możesz nie czuć się wystarczająco pewnie, aby zacząć inwestować samodzielnie.

Ten darmowy raport ma na celu zapewnienie Ci pewności siebie – i odpowiedniego know-how – aby od razu wejść na giełdę. Pokażemy Ci, jak to zrobić.

Pobierz ją już dziś ZA DARMO, jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszych bezpłatnych codziennych porad Cabot Wealth Daily!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy