Dlaczego rozrachunek bankowy jest ważny

17 lutego 2021
Category: Konta Bankowego

Uzgodnienie bankowe to procedura porównywania i dopasowywania danych z zapisów księgowych z danymi przedstawionymi na wyciągu bankowym. W rezultacie wszelkie transakcje w zapisach księgowych, których nie znaleziono na wyciągu bankowym, są uznawane za zaległe. Biorąc pod uwagę saldo na wyciągu bankowym, dodając sumę zaległych wpływów pomniejszoną o sumę zaległych płatności, ta nowa wartość powinna odpowiadać saldzie zapisów księgowych.

Uzgodnienie bankowe pozwala firmom lub osobom fizycznym na porównanie zapisów swoich rachunków z zapisami banku dotyczącymi salda ich kont w celu ujawnienia ewentualnych rozbieżności. Rozbieżności mogą obejmować: czeki zarejestrowane jako kwota mniejsza niż kwota przedstawiona bankowi; pieniądze otrzymane, ale niewniesione; lub płatności pobrane z konta bankowego bez wiedzy firmy. Dlatego konieczne jest częste przeprowadzanie uzgadniania bankowego.

Po wprowadzeniu zmian w saldzie rachunku gotówkowego przedsiębiorstwa oraz w saldzie na wyciągu bankowym oba skorygowane salda powinny się zgadzać. Jeśli są takie same, uzgodniono wyciąg bankowy.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach:

Rachunkowość uzgadniania będzie ściśle współpracować z Tobą w celu dostosowania wyciągu z rachunku bankowego w wyciągu bankowym i przygotowania zestawienia finansowego. Rachunek uzgadniania bankowego pozwala firmom zmniejszyć ilość niewykorzystanych środków pieniężnych na kontach przejściowych. Oferujemy rozsądną, automatyczną substytut czasochłonnych, podatnych na błędy, ręcznych rozliczeń.

Co robimy:

Funkcja rozliczania uzgadniania importuje dane banku i księgi głównej oraz dopasowuje je. Następnie możesz rozpoznawać, śledzić i rozwiązywać wyjątki. Podobnie zawiera instrukcje krok po kroku, a nasz przyjazny personel pomocy technicznej szybko i bez wysiłku pomoże Ci rozpocząć pracę.

BSI obsługuje wszystkie Twoje potrzeby związane z uzgadnianiem transakcji bankowych

Niezależnie od tego, czy chcesz zlecić na zewnątrz wszystkie usługi księgowe i wymagania dotyczące rachunkowości finansowej, czy też potrzebujesz pomocy w określonym obszarze, takim jak uzgodnienie bankowe, uzgodnienie banku księgowego lub przygotowanie wyciągu bankowego, jesteś we właściwym miejscu. Więcej informacji na temat uzgadniania bankowego można znaleźć na stronie www. reciliationaccounting.com

Poniżej przedstawiamy główne korzyści płynące z pracy z kontem uzgadniającym:

Spójne źródło danych – biznes rozliczeń uzgadniania zapewnia spójne i precyzyjne dane, które można łatwo wykorzystać do celów związanych z podejmowaniem decyzji. To z kolei gwarantuje kompetencję w organizacji pracy i nie wymaga nakładu czasu.

Zmaksymalizuj swój zwrot z inwestycji: praca rozliczeniowa uzgodnień zapewnia znaczną redukcję kosztów i zapewnia wysoki zwrot z aktywów.

Praca o wysokiej wyższości – Głównymi korzyściami z pracy w rozliczeniach pojednawczych jest uzyskanie wysokiej jakości pracy, zgodnie z Twoimi potrzebami, za rozsądną cenę.

Papiery wartościowe, jednolitość, szybki wzrost, szybkość, usługi i poprawa satysfakcji klientów, lepsza prezentacja, efektywne środowisko pracy Backend – to główne cele rozliczeń uzgadniających.

Pracujemy 24/7 dni, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy