Jak działają przelewy z salda na karcie kredytowej

Jak działają przelewy z salda na karcie kredytowej
16 października 2020
Category: Zwrotu Gotówki

I jak zdecydować, czy zdobycie go jest dla Ciebie właściwym krokiem

  • FACEBOOK
  • ŚWIERGOT
  • LINKEDIN

Przeniesienie zadłużenia z jednej karty kredytowej na inną kartę – zwykle nową – to przeniesienie salda. Przelewy salda karty kredytowej są zwykle używane przez konsumentów, którzy chcą przenieść kwotę, którą są winni na kartę kredytową o znacznie niższym oprocentowaniu promocyjnym i lepszych korzyściach, takich jak program nagród w celu uzyskania zwrotu gotówki lub punkty za codzienne wydatki.

Co to jest karta kredytowa typu Balance Transfer? Wiele firm obsługujących karty kredytowe rezygnuje z opłat za przelew salda (które zazwyczaj wynoszą 3–5% kwoty przelewu), aby zachęcić posiadaczy kart. Często mogą również oferować promocyjny lub wprowadzający okres od sześciu do około 18 miesięcy, w którym od przekazanej kwoty nie są naliczane żadne odsetki.

Wyzwanie: Przeniesienie salda oznacza przenoszenie salda miesięcznego, a posiadanie salda miesięcznego (nawet z oprocentowaniem 0%) nadal wiąże się z dokonywaniem terminowych płatności co najmniej w wysokości minimum należnego z tytułu przelewu i wszelkich nowych zakupów. W przeciwnym razie możesz stracić początkową APR karty kredytowej na przeniesionych saldach wraz z okresem karencji – i ponieść niespodziewane opłaty odsetkowe (i potencjalne kary APR) przy nowych zakupach.

Z należytą starannością doświadczeni konsumenci mogą skorzystać z tych zachęt i uniknąć wysokich stóp procentowych przy spłacie zadłużenia, ale należy dokładnie przestudiować te oferty.

Kluczowe wnioski

  • Przelewy środków na karcie kredytowej są zwykle używane przez konsumentów, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze, przenosząc wysokoprocentowe zadłużenie na inną kartę kredytową o niższym oprocentowaniu.
  • Oferty kart kredytowych z transferem salda zazwyczaj obejmują nieoprocentowany okres wstępny trwający od sześciu do 18 miesięcy, choć niektóre są dłuższe.
  • Wiele poleceń przelewu wiąże się z opłatami za przelew i innymi warunkami.
  • Każde naruszenie umowy posiadacza karty może potencjalnie unieważnić wstępną RRSO i spowodować zastosowanie stawek kar.

Czego szukać na karcie transferu salda

Przelewy salda mogą zaoszczędzić pieniądze. Załóżmy, że na karcie kredytowej masz saldo 5000 USD z roczną stopą oprocentowania 20% (APR). Przy takim tempie utrzymanie tego salda i płacenie 250 USD miesięcznie wymagałoby 24 miesięcy na spłatę i kosztowałoby 1134 USD odsetek. Po zabezpieczeniu 12-miesięcznego transferu salda w wysokości 0% na nowej karcie kredytowej i przeniesieniu salda w wysokości 5000 USD posiadacz karty ma rok na spłatę bez odsetek i tylko opłaty za przeniesienie salda.

Ale szczegółów i niespodzianek związanych z tymi transferami jest wiele. Na przykład po przelewie nadal musisz dokonać minimalnej miesięcznej płatności na karcie przed terminem płatności, aby utrzymać tę stawkę 0%. I zwróć uwagę na stopę procentową. Czy nowa karta ma regularne oprocentowanie wyższe niż odsetki, jakie saldo nalicza na Twojej obecnej karcie?

Podobnie, naruszenie któregokolwiek z zasad umowy posiadacza karty – takie jak spóźniona płatność, przekroczenie limitu kredytu lub odrzucenie czeku – może spowodować skok odsetek do wysokości kary sięgającej 29,99%. Stawka 0% jest zwykle ważna przez 12 lub 18 miesięcy, czasem dłużej. Czy możesz spłacić przeniesione saldo w tym okresie? Jeśli nie, jakie stopy procentowe zaczną obowiązywać później? (I nie spodziewaj się przypomnienia od wystawcy karty kredytowej, kiedy kończy się promocja).

Potencjalne pułapki

W przypadku kont, które obejmują nową kartę kredytową, warunki będą wymagały od posiadacza karty dokonania przelewu salda w określonym czasie (zwykle w ciągu pierwszych dwóch miesięcy), aby otrzymać promocyjną cenę. Dzień po zamknięciu tego okna zaczynają się regularne stopy procentowe. Ponadto firmy obsługujące karty kredytowe nie pozwalają obecnym klientom na przenoszenie sald na nowe konta, które również wydają.

Historia zaległych płatności, niska ocena kredytowa lub ogłoszenie upadłości przez posiadacza karty mogą również skutkować odrzuceniem przelewu.

Przeniesienie salda, jeśli nie ma oferty 0% lub niskiej stopy procentowej, może zadziałać, ale najpierw wykonaj obliczenia. Powiedzmy, że masz saldo 3000 USD z oprocentowaniem 30%, co przekłada się na odsetki w wysokości 900 USD rocznie. Przeniesienie salda na kartę z 27% APR i 3% opłatą za przelew oznacza płacenie 810 $ odsetek rocznie, plus 90 $ opłaty za przelew salda. Zyskasz rentowność dopiero po roku.

Aby wyjść na prowadzenie w tym przykładzie, potrzebujesz umowy, w której RRSO wynosi mniej niż 27%. Lepszym planem może być poproszenie obecnego wydawcy karty o obniżenie oprocentowania do 27% lub mniej, oszczędzając opłatę za przeniesienie salda.

Podczas obecnego kryzysu związanego z koronawirusem firmy obsługujące karty kredytowe oferują pomoc posiadaczom kart, którzy przeżywają trudności finansowe. Wydawcy kart zachęcają posiadaczy kart, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, aby zadzwonić pod numer zapisany na karcie, aby porozmawiać z przedstawicielem o możliwościach, takich jak obniżenie oprocentowania, odroczenie płatności lub unikanie opóźnionych opłat. Wcześniejsze  

Gdzie patrzeć

Jeśli konsultujesz się z witryną porównującą karty kredytowe, pamiętaj, że witryny te zazwyczaj pobierają opłaty za polecenie od firm obsługujących karty kredytowe, gdy klient składa wniosek o kartę za pośrednictwem witryny internetowej i jest zatwierdzony. Ponadto niektóre firmy obsługujące karty kredytowe miały wpływ na informacje publikowane na stronach internetowych na temat ich kart w sposób, który zniekształca obraz kosztów karty.

Biuro Consumer Financial Protection Bureau oferuje przewodnik dotyczący zakupów w witrynach emitentów i witrynach porównawczych. Wcześniejsze  

Jak wykonać przelew salda karty kredytowej

Jak działają przelewy z salda na karcie kredytowej? Po uzyskaniu zgody na kartę z ofertą transferu salda 0%, dowiedz się, czy stawka 0% jest automatyczna, czy zależy od kontroli kredytowej. Następnym krokiem jest określenie sald do przeniesienia; karty o wysokim oprocentowaniu powinny być na pierwszym miejscu. (Saldo nie musi być wystawione na nazwisko posiadacza karty, aby kwalifikować się do przelewu).

Następnie oblicz opłatę za przelew, która zwykle wynosi od 3% do 5% (od 30 do 50 USD za każde 1000 USD przelanego). Czy istnieje limit wysokości opłaty? Jeśli nie, może to sprawić, że przeniesienie większych sald będzie opłacalne. Sprawdź również limit kredytowy na nowej karcie, zanim zainicjujesz przelew. Żądany przelew salda nie może przekroczyć dostępnego limitu kredytowego, a opłaty za przelew salda wliczają się do tego limitu.

Żądanie przeniesienia

Chociaż nazywa się to przelewem salda, jedna karta kredytowa faktycznie opłaca się innej. Mechanika obejmuje:

Sprawdzanie salda

Nowy wystawca karty (lub wystawca karty, na którą przekazywane jest saldo) dostarcza posiadaczowi karty czeki. Posiadacz karty dokonuje płatności w firmie wydającej karty, której chce zapłacić. Niektóre firmy obsługujące karty kredytowe pozwalają posiadaczowi karty na samodzielne dokonanie płatności, ale upewnij się, że nie zostanie to uznane za zaliczkę gotówkową.

Przelewy online lub telefoniczne

Posiadacz karty przekazuje informacje o rachunku i kwotę firmie obsługującej kartę kredytową, do której przesyła saldo, a firma ta organizuje transfer środków w celu spłaty rachunku. Jeśli na przykład spłacasz saldo w wysokości 5000 USD na wysoko oprocentowanej karcie Visa Wells Fargo i przenosisz to saldo na kartę Citi MasterCard z ofertą 0%, podaj Citi imię i nazwisko, adres płatności oraz numer swoją kartę Visa i wskaż, że chcesz wpłacić 5000 USD na to konto Visa.

Uważaj na okres karencji

Osoby, które korzystają z tych ofert, czasami są narażone na niespodziewane odsetki. Problem w tym, że przeniesienie salda oznacza przenoszenie salda miesięcznego. Utrzymanie miesięcznego salda poprzez nie spłacanie minimalnej kwoty do zapłaty każdego miesiąca – nawet tej z oprocentowaniem 0% – może oznaczać utratę początkowej RRSO karty, jej okresu karencji i płacenia niespodziewanych odsetek od nowych zakupów.

Okres karencji to czas między końcem cyklu rozliczeniowego karty kredytowej a terminem płatności rachunku. W tym okresie (zgodnie z prawem co najmniej 21 dni, ale częściej 25 dni) posiadacz karty nie musi płacić odsetek od nowych zakupów. Ale okres karencji ma zastosowanie tylko wtedy, gdy posiadacz karty nie ma salda na karcie. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że przeniesienie salda z promocyjnego transferu salda może wpłynąć na okres karencji, jeśli minimalne płatności nie są dokonywane co miesiąc.

Bez karencji, zakupy na nowej karcie po wykonaniu przelewu salda powodują naliczenie odsetek. Jedna dobra zmiana: od czasu wprowadzenia ustawy o odpowiedzialności, odpowiedzialności i ujawnianiu informacji na temat kart kredytowych z 2009 r. Firmy obsługujące karty kredytowe nie mogą już dokonywać płatności w pierwszej kolejności na najniższe oprocentowanie; muszą teraz najpierw zastosować je do sald o najwyższym oprocentowaniu. Wcześniejsze  

Mimo to Biuro Ochrony Konsumentów twierdzi, że wielu wydawców kart nie podaje jasnych warunków w swoich ofertach promocyjnych. Emitenci są zobowiązani do informowania konsumentów, jak działa okres karencji, między innymi w materiałach marketingowych, materiałach aplikacyjnych i wyciągach z konta. Czasami tych oświadczeń nie ma nawet w samej ofercie karty kredytowej, ale gdzie indziej w witrynie internetowej wydawcy karty, na przykład w Pomocy, często zadawanych pytaniach lub w obszarze obsługi klienta.

Należy również pamiętać, że wiele ofert przewiduje, że ocena kredytowa posiadacza karty określa rzeczywistą liczbę miesięcy transferu salda 0% w okresie wprowadzającym.

Jeśli warunki okresu karencji na zakupy po przeniesieniu są niejasne, można przejść do oferty i poszukać takiej z jaśniejszymi warunkami; skorzystaj z oferty transferu salda 0%, ale nie używaj karty do żadnych zakupów, dopóki przelew salda nie zostanie spłacony; lub wybierz kartę kredytową, która oferuje początkową RRSO w wysokości 0% za tę samą liczbę miesięcy zarówno w przypadku przelewów salda, jak i nowych zakupów.

Jedynym sposobem na odzyskanie okresu karencji na karcie kredytowej i zaprzestanie płacenia odsetek jest spłata całego przelewu salda, a także wszystkich nowych zakupów.

Przelewy na istniejące karty

Przelewy salda można również wykonać za pomocą istniejącej karty, zwłaszcza jeśli wydawca prowadzi specjalną promocję. Może to być jednak trudne, jeśli istniejąca karta ma już saldo, które tylko wzrośnie.

Załóżmy, że posiadacz karty jest winien 2000 USD na karcie z 15% APR, zanim przeleje saldo w wysokości 1000 USD z drugiej karty. Oferowana stopa transferu salda wynosi 0% przez sześć miesięcy. Posiadacz karty spłaca 1000 USD w ciągu sześciu miesięcy, ale ponieważ 15% zadłużenia karty kredytowej jest spłacane jako pierwsze, stawka 15% RRSO przez sześć miesięcy dotyczy 2000 USD, które nie zostały dotknięte płatnościami. W międzyczasie karta, z której przesłano 1000 $, ma RRSO 12%, co oznacza stratę 3%.

Zastanów się również, co dodanie dużej sumy do karty wpłynie na współczynnik wykorzystania kredytu – to znaczy procent dostępnego kredytu, który został wykorzystany – który jest kluczowym składnikiem Twojej zdolności kredytowej. Załóżmy, że masz kartę z limitem 10 000 USD i saldem 1 250 USD. Wykorzystujesz 12,5% swojego limitu kredytowego. Jeśli następnie przelejesz 5000 USD, tworząc całkowite saldo w wysokości 6250 USD, wykorzystasz teraz 62,5% swojego limitu kredytowego. Ten wzrost salda na jednej karcie może zaszkodzić Twojej zdolności kredytowej (ponieważ zaleca się utrzymywanie wykorzystania poniżej 30%) i ostatecznie spowodować wzrost oprocentowania tej i innych kart. Może to oczywiście zostać złagodzone przez niższe saldo o 5000 USD na karcie o wyższym oprocentowaniu, z której został wykonany przelew.

Porównanie kredytów osobistych

Niektórzy doradcy finansowi uważają, że przelewy środków z karty kredytowej mają sens tylko wtedy, gdy posiadacz karty może spłacić całość lub większość zadłużenia w okresie obowiązywania stawki promocyjnej. Po upływie tego okresu posiadacz karty prawdopodobnie napotka kolejne wysokie oprocentowanie swojego salda, w którym to przypadku pożyczka osobista – o oprocentowaniu niższym lub stałym, albo jednym i drugim – jest prawdopodobnie tańszą opcją.

Jeśli jednak pożyczka osobista musi być zabezpieczona, posiadacz karty może nie czuć się komfortowo, aby zastawić aktywa jako zabezpieczenie. Zadłużenie na karcie kredytowej jest niezabezpieczone, aw przypadku niewywiązania się z płatności wystawca karty nie może przejąć aktywów posiadacza karty. Dzięki zabezpieczonej pożyczce osobistej pożyczkodawca może przejąć aktywa w celu pokrycia strat.

Podsumowanie

Przeniesienie salda na karcie kredytowej powinno być narzędziem szybszej ucieczki od zadłużenia i wydawania mniej pieniędzy na odsetki bez ponoszenia opłat lub obniżania zdolności kredytowej. Po zapoznaniu się z drobnym drukiem warunków, obliczeniu matematyki przed złożeniem wniosku i stworzeniu realistycznego planu spłaty (takiego, który spłaca saldo przelewu przed dokonaniem nowych zakupów), skorzystanie z oferty 0% wstępnego oprocentowania nowej karty może być sprytny ruch. Dopóki prowadzisz badania, nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem odpowiedniej karty transferu salda.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy