Jak zamknąć rachunki bankowe zmarłego bez testamentu lub spadku

Jak zamknąć rachunki bankowe zmarłego bez testamentu lub spadku
16 października 2020
Category: Jeśli Jesteś

Jak zamknąć rachunki bankowe zmarłego bez testamentu lub spadku

Istnieje kilka sytuacji, w których konto bankowe należące do zmarłej osoby może zostać zamknięte, mimo że osoba ta nie pozostawiła testamentu i bez przechodzenia przez testament – proces rozliczania długów i dystrybucji majątku beneficjentów zmarłego. Te sytuacje obejmują:

  • Wspólne konto, na którym umiera jeden z właścicieli
  • Rachunki powiernicze
  • Płatne na kontach śmierci (POD)

Chociaż istnieją pewne kroki, które różnią się w zależności od charakteru konta, są to główne wymagane kroki do zamknięcia konta bankowego zmarłej osoby bez testamentu lub przejścia przez proces spadkowy.

1. Uzyskaj akt zgonu.

W zależności od miejsca zamieszkania możesz uzyskać akt zgonu online. W przeciwnym razie może być konieczne udanie się do hrabstwa Office of Vital Records lub hrabstwa w celu uzyskania aktu zgonu. W obu przypadkach potrzebujesz uwierzytelnionego odpisu aktu zgonu. Oczekuj opłaty za uzyskanie tej kopii.

2. Zbierz inne niezbędne dokumenty.

Zanim udasz się do banku, aby zamknąć konto, potrzebujesz dodatkowych informacji. Zbierz dokumenty tożsamości, w szczególności prawo jazdy lub paszport. Jeśli zamykasz rachunek powierniczy, którego jesteś powiernikiem lub zarządcą, zbierz kopię dokumentu zaufania, który daje ci to upoważnienie.

3. Udaj się do banku.

Udaj się do banku i przekaż im niezbędne dokumenty. W przypadku konta wspólnego, w którym jesteś pozostałym przy życiu właścicielem, przedstaw akt zgonu i odpowiednie dokumenty tożsamości oraz poproś o usunięcie nazwiska zmarłego z konta. W sytuacji, gdy jesteś powiernikiem posiadanego rachunku bankowego, musisz przedstawić zarówno akt zgonu, jak i kopię umowy powierniczej wraz z odpowiednim dokumentem tożsamości. W przypadku konta będącego POD, potrzebujesz aktu zgonu i odpowiedniego dokumentu tożsamości.

4. Podaj szczegóły dotyczące płatności.

Po zamknięciu konta środki muszą zostać wypłacone. W sytuacji, gdy jesteś współwłaścicielem, możesz zachować konto i po prostu usunąć nazwisko zmarłej osoby. Alternatywnie możesz zostać poproszony o przelanie środków na nowe konto. W przypadku, gdy jesteś następcą powiernika, musisz przekazać bankowi informacje na temat tego, komu mają zostać przekazane środki. Możesz to zrobić za pomocą czeku potwierdzonego lub przelewu elektronicznego na konto bankowe beneficjenta. Jeśli konto jest POD, możesz omówić swoje opcje z bankiem. Mogą chcieć wykonać przelew elektroniczny lub dostarczyć poświadczony czek jako płatność.

5. Prowadzenie dokumentacji.

Poproś bank o dokumenty potwierdzające zamknięcie konta lub, w przypadku rachunku wspólnego, nazwisko zmarłego zostało usunięte jako właściciel. Jeśli jesteś następcą powiernika, upewnij się, że masz dowód zamknięcia konta. Podobnie, zachowaj kopię dowodu wypłaty środków. Na koniec, w przypadku kont POD, nadal dobrym pomysłem jest przechowywanie kopii dowodu zamknięcia konta.

Jeśli masz do czynienia z majątkiem, który nie podlega testamentowi ani spadkowi, dobrze jest skonsultować się z prawnikiem ds. Trustów i majątków lub dostawcą usług online.

Ta część witryny służy wyłącznie do celów informacyjnych. Treść nie stanowi porady prawnej. Oświadczenia i opinie są wyrażeniem autora, a nie LegalZoom, i nie zostały ocenione przez LegalZoom pod względem dokładności, kompletności lub zmian w prawie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy