Kiedy mogę usunąć prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego (PMI) z kredytu?

17 lutego 2021
Category: Pytania Dotyczące

Prawo federalne zapewnia w pewnych okolicznościach prawo do usunięcia PMI dla wielu kredytów hipotecznych. Niektórzy pożyczkodawcy i podmioty obsługujące mogą również zezwolić na wcześniejsze usunięcie PMI zgodnie z własnymi standardami.

Federalna ustawa o ochronie właścicieli domów (HPA) zapewnia prawo do usunięcia prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (PMI) w określonych okolicznościach. Prawo zasadniczo przewiduje dwa sposoby usunięcia PMI z kredytu mieszkaniowego: (1) żądanie anulowania PMI lub (2) automatyczne lub ostateczne zakończenie PMI.

Poproś o anulowanie PMI

Masz prawo zażądać, aby Twój serwisant anulował PMI po osiągnięciu daty, w której saldo kapitału hipotecznego zgodnie z planem spadnie do 80% pierwotnej wartości domu. Data ta powinna zostać Ci przekazana na piśmie w formularzu ujawnienia PMI w momencie otrzymania kredytu hipotecznego. Jeśli nie możesz znaleźć formularza ujawnienia, skontaktuj się z serwisem.

Możesz poprosić o anulowanie PMI wcześniej, jeśli dokonałeś dodatkowych płatności, które zmniejszają saldo kapitału hipotecznego do 80 procent pierwotnej wartości domu. W tym celu „pierwotna wartość oznacza na ogół albo cenę sprzedaży zawartą w umowie, albo oszacowaną wartość domu w momencie zakupu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa (lub, jeśli refinansowałeś, wartość szacowaną w momencie refinansowania).

Istnieją inne ważne kryteria, które musisz spełnić, jeśli chcesz anulować PMI dla swojej pożyczki:

 • Twoja prośba musi mieć formę pisemną.

 • Musisz mieć dobrą historię płatności i być na bieżąco z płatnościami.

  Twój pożyczkodawca może wymagać od Ciebie zaświadczenia, że ​​na Twoim domu nie ma żadnych podrzędnych zastawów (takich jak druga hipoteka).

  Twój pożyczkodawca może również zażądać od Ciebie przedstawienia dowodów (na przykład wyceny), że wartość Twojej nieruchomości nie spadła poniżej pierwotnej wartości domu. Jeśli wartość Twojego domu spadła poniżej pierwotnej wartości, możesz nie być w stanie anulować PMI w tej chwili.

  Automatyczne zakończenie PMI

  Nawet jeśli nie poprosisz swojego serwisanta o anulowanie PMI, Twój serwisant nadal musi automatycznie zakończyć PMI w dniu, w którym saldo kapitału ma osiągnąć 78 procent pierwotnej wartości domu. Aby Twój PMI został anulowany w tym dniu, musisz być na bieżąco ze swoimi płatnościami w przewidywanym dniu zakończenia. W przeciwnym razie usługa PMI zostanie zakończona dopiero wkrótce po zaktualizowaniu płatności.

  Ostateczne zakończenie PMI

  Jest jeszcze jeden sposób, aby przestać płacić za PMI. Jeśli jesteś na bieżąco z płatnościami, Twój pożyczkodawca lub jednostka obsługująca musi zakończyć PMI miesiąc po osiągnięciu połowy harmonogramu spłat pożyczki. (To ostateczne wypowiedzenie ma zastosowanie, nawet jeśli nie osiągnąłeś 78 procent pierwotnej wartości swojego domu). Połowa harmonogramu spłat kredytu przypada w połowie pełnego okresu spłaty kredytu. W przypadku pożyczek na 30 lat punkt środkowy przypada po upływie 15 lat.

  Ten standard zakończenia PMI w połowie okresu spłaty pożyczki jest bardziej prawdopodobny w przypadku osób, które mają kredyt hipoteczny z okresem jedynie odsetkowym, główną zwłoką lub spłatą balonową. Pamiętaj, że musisz być na bieżąco z miesięcznymi płatnościami, aby wypowiedzenie nastąpiło.

  Inne rzeczy, o których należy pamiętać w przypadku ustawy o ochronie właścicieli domów

  Inwestorzy pożyczkowi, w tym Fannie Mae i Freddie Mac, często tworzą własne wytyczne dotyczące anulowania PMI, które mogą obejmować postanowienia dotyczące anulowania PMI poza tym, co zapewnia HPA. Jednak wytyczne te nie mogą ograniczać praw, które HPA zapewnia pożyczkobiorcom. Na przykład HPA nie zawiera żadnych wymagań dotyczących okresu trwania pożyczki, zanim pożyczkobiorca może zażądać anulowania lub kwalifikować się do automatycznego zakończenia PMI (tzw. Wymóg „sezonowania).

  Uwaga:Prawa wynikające z ustawy o ochronie właścicieli domów dotyczą hipotek związanych z domami jednorodzinnymi, które zostały zamknięte w dniu 29 lipca 1999 r. Lub później.

  (VA) pożyczki, HPA nie ma zastosowania. Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczenia kredytu hipotecznego przy pożyczce FHA lub VA, skontaktuj się ze swoim serwisem.

  Jeśli masz ubezpieczenie kredytu hipotecznego opłacane przez pożyczkodawcę, obowiązują inne zasady.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy