Kiedy rynek Forex zamyka się w piątek?

17 lutego 2021
Category: Jeśli Jesteś

Kiedy zamyka się rynek? Rynek Forex zamyka się o 22:00 GMT zimą i 21:00 GMT latem (czas zamknięcia rynku nowojorskiego) w piątek dla większości brokerów forex. Jest to czas zamknięcia sesji w Nowym Jorku. Dla niektórych brokerów różnica wynosi 1 godzinę.

Trader musi znać czas na serwerze handlowym (na przykład platformie Metatrader). Dla Metatradera w lewym górnym rogu możemy zobaczyć czas:

Następnie musimy znać czas w naszym kraju i wiedzieć, że rynek będzie zamknięty do 22 godzin czasu GMT. Najlepszą rzeczą jest myślenie i praca w oparciu o czas w kraju przedsiębiorcy. W takim przypadku zawsze będziesz wiedzieć.

Rynek Forex handluje walutami, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie. Dlatego rynek otwiera się o 17:00 w niedzielę (EST) i zamyka o 16:00 w piątek (EST). Ponieważ handel walutami ma szeroki zasięg międzynarodowy, istnieje stałe zapotrzebowanie na określoną walutę, aby sprostać wymaganiom handlowców na całym świecie.

O której godzinie Forex zamyka się w piątek io której godzinie rynek się otwiera

Region Godziny otwarcia i zamknięcia

Sydney Open 10:00 PM GMT (lato) / 21 PM GMT (zima)

Sydney Close 7 AM GMT (lato) / 6 AM GMT (zima)

Tokyo Open 23:00 GMT (lato) / 23:00 GMT (zima)

Tokio Zamknięcie 8:00 GMT (lato) / 8:00 GMT (zima)

Londyn Otwarte 7:00 GMT (lato) / 8:00 GMT (zima)

Londyn Zamknięcie 16:00 GMT (lato) / 17:00 GMT (zima)

NY Open 12:00 GMT (lato) / 1 PM GMT (zima)

NY Zamknięcie 9 PM GMT (lato) / 10 PM GMT (zima)

Handluję w czasie Londom. O której godzinie otwiera się londyński rynek forex? Londyński rynek forex otwiera się o 7:00 GMT.

Największym światowym rynkiem finansowym jest Forex, na którym codziennie handluje się prawie 1,5 biliona dolarów. Jednak w przeciwieństwie do innych rynków finansowych, handel na rynku Forex odbywa się z wielu globalnych rynków za pośrednictwem sieci i telefonów.

Rynki Forex mają trzy kluczowe regiony: Amerykę Północną, Europę i Australazję. Każdy region ma wiele centrów finansowych. Na przykład region europejski obejmuje kluczowe centra finansowe zlokalizowane we Frankfurcie, Londynie, Pairs i Zurychu. Dealerzy, instytucje i banki prowadzą własne transakcje na rynku Forex, jednocześnie przeprowadzając transakcje dla klientów.

Handel na rynku Forex rozpoczyna się najpierw w regionie Australazji, a następnie rotacyjnie w Europie i Ameryce Północnej. Cykl jest przeznaczony do otwierania jednego rynku jako kolejnego zamknięcia, co zapewnia spójny handel przez cały tydzień. Rynki często nakładają się na siebie przez kilka godzin, co skutkuje szczytową aktywnością rynku Forex. Na przykład australijski przedsiębiorca decyduje się na dokonanie transakcji walutowej o 3 nad ranem, rynek Australazji zostałby zamknięty, jednak rynki północnoamerykański i europejski będą otwarte, co umożliwi przedsiębiorcy prowadzenie nieograniczonej liczby transakcji za pośrednictwem zagranicznych dealerów.

Ponieważ omówiliśmy strukturę stref czasowych (GMT), możemy teraz uwzględnić dostępność sesji na rynku Forex. Istnieją cztery sesje rynkowe, w zależności od okresu, w którym są określane jako sesja w Sydney, sesja w Tokio, sesja w Nowym Jorku i sesja w Londynie. Ponieważ rynki są demokratyczne, sesja została podzielona na jedną sesję dla każdego kontynentu: Australii, Azji, Ameryki Północnej i Europy. Sesja w Sydney zaczyna się o 22:00 GMT od kwietnia do października (lato) i 21:00 GMT (zima). Sesja w Tokio rozpoczyna się o 23:00 GMT i kończy o 8:00 GMT (przez cały rok). Sesja nowojorska rozpoczyna się o 12:00 GMT i kończy o 21:00 GMT (latem), natomiast zimą występuje 1-godzinne opóźnienie. Sesja londyńska rozpoczyna się o 7:00 GMT i kończy o 16:00 GMT (lato). Zimą występuje 1-godzinne opóźnienie.

Ponadto handlowcy obejmują globalne korporacje, scentralizowane banki i inne osoby, które potrzebują waluty do międzynarodowych transakcji. Od 1971 r. Scentralizowane banki w dużym stopniu zależały od rynków handlu walutami obcymi. Po wygaśnięciu standardu złota był to koniec rynku walut stałych. Od tamtej pory większość walut międzynarodowych uznawana jest za „płynną, zamiast powiązaną z wartością złota.

Na rynek walutowy wpływa wiele czynników, w tym m.in. niestabilność polityczna i gospodarcza. Dlatego też, starając się ustabilizować walutę krajową, banki centralne handlują na otwartym rynku Forex, utrzymując względną wartość w kompresji z walutami obcymi. W międzyczasie firmy prowadzące działalność w różnych krajach zabezpieczają swoje ryzyko walutowe, próbując złagodzić swoje ryzyko na rynkach zagranicznych.

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, firma może zawrzeć swapy walutowe, zapewniające prawo do zakupu określonej ilości waluty obcej po ustalonej przyszłej cenie innych walut. Jednak firma nie jest do tego zobowiązana. Dlatego ta strategia ogranicza ogólną ekspozycję na potencjalnie duże wahania wyceny waluty.

Rynek Forex jest dostępny do handlu 24-godzinnego, częściowo ze względu na międzynarodowe różnice stref czasowych, ale także z powodu transakcji dokonywanych za pośrednictwem światowej sieci, a nie scentralizowanej lokalizacji, która ma ustalony czas zamknięcia (np. Giełda amerykańska). Na przykład termin „USD zamknięty po kursie X odnosi się do kursu dolara amerykańskiego w momencie zamknięcia rynku nowojorskiego. Jednak w przeciwieństwie do papierów wartościowych, waluty są przedmiotem obrotu na całym świecie długo po zamknięciu rynku nowojorskiego.

Zapotrzebowanie na papiery wartościowe, w tym krajowe obligacje, akcje lub towary, nie jest tak duże na arenie międzynarodowej, w związku z czym handel poza standardowymi godzinami pracy nie jest potrzebny na rynku krajowym. Popyt jest zbyt niski, aby rynek krajowy pozostawał otwarty 24 godziny i jest uzasadniony, gdyż prawdopodobieństwo, że o 2 w nocy nastąpi obrót dużej liczby akcji jest mało prawdopodobne.

Aby mieć pełne zrozumienie, większość handlowców wymaga kilkukrotnego przejścia przez czasy. Powodem jest to, że nowym inwestorom może być trudno od razu w pełni zrozumieć wiele czynników, ponieważ cztery sesje i czasy otwarcia / zamknięcia muszą zostać przeliczone na lokalną strefę czasową traderów, dostosowując się do czasu letniego (DST). Chociaż po pewnym czasie handlu stanie się łatwiejszy do zapamiętania.

Najlepszy czas na handel na rynku Forex

W piątek rynek forex będzie zamknięty, aw weekend nie będzie handlu.

Pomyśl o rynku Forex jak o działającym systemie zegarowym z własnymi godzinami. Kiedy handlujesz? Między sesjami zmienność i płynność są różne, począwszy od otwarcia rynku w Sydney, a następnie w Tokio. Kiedy londyńskie rynki się otwierają, Sydney jest zamknięte, ale główne fundusze hedgingowe i banki są aktywne, ale szczyt następuje po otwarciu rynków w Nowym Jorku.

Na przykład najlepszy czas na handel parami USD to sesje euro i USA. JPY jest najlepszy do handlu podczas sesji w Azji i USA itp.

Planuj swoje transakcje w oparciu o lokalizację. Na przykład, jeśli jesteś w RPA, skorzystałbyś na unikaniu okresów niższej płynności, ponieważ ceny są zwykle zbyt zmienne lub niewystarczająco zmienne, co sprawia, że ​​wszelkie analizy techniczne lub fundamentalne są bezużyteczne. Ponadto zrozumienie godzin weekendowych jest ważne, ponieważ zaczynając od poniedziałku, płynność jest zwykle niska, podczas gdy jest wyższa, ponieważ wiadomości weekendowe mają wpływ na waluty.

Handlowcy muszą wiedzieć, kiedy płynność i zmienność są dobre, zazwyczaj podczas sesji w Londynie lub Nowym Jorku jest otwarta, najlepiej pokrywająca się. Daje to najbardziej zrównoważone połączenie zmienności i płynności. Tymczasem najgorsze okresy na handel są po zamknięciu sesji nowojorskiej i otwarciu sesji w Sydney.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy