Mądry postęp

17 lutego 2021
Category: Ulgi Podatkowej

Zasoby umożliwiające zachowanie niezależności, starzenie się z godnością i poprawę jakości życia.

Ubieganie się o ulgę podatkową od nieruchomości Michigan Homestead

Czy masz finansowe problemy? Ulga podatkowa Michigan Homestead Property Tax Credit może zapewnić cenne odszkodowanie, które przegapiłeś.

Seniorzy stanu Michigan wydają się tracić cenne zasoby. Wielu seniorów nie płaci rocznego podatku dochodowego, ponieważ nie są oni winni żadnego podatku dochodowego. Może to doprowadzić do tego, że nie będą ubiegać się o ulgę podatkową na nieruchomości Homestead, która może zapewnić rocznie do 1200 USD pomocy finansowej .

Homestead Property Tax Credit to formularz podatku dochodowego w stanie Michigan, który pozwala na wypłatę części podatku od nieruchomości, nawet jeśli nie płacą oni żadnego podatku dochodowego lub nawet jeśli nie płacą bezpośrednio podatku od nieruchomości.

Zasadniczo ulga obliczana jest jako 60% kwoty podatku od nieruchomości, która przekracza 3,5% dochodu osoby (mierzonego jako całkowite zasoby gospodarstwa domowego). Więc jeśli osoba byłaby odpowiedzialna za 800 dolarów podatku od nieruchomości, a 3,5% dochodu tej osoby to 700 dolarów, wówczas kredyt wyniósłby 60% z pozostałych 100 dolarów. Ale dla seniorów kredyt jest lepszy (patrz poniżej).

Homestead Property Tax Credit jest interesującym źródłem ulgi, ponieważ:

 • Mogą o niego ubiegać się nie tylko właściciele domów.Dotyczy najemców, właścicieli domów i osób mieszkających w wykwalifikowanych zakładach opieki. O ile miejsce, w którym mieszkasz, płaci podatki od nieruchomości, nawet jeśli nie płacisz bezpośrednio podatku od nieruchomości, możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej.
  • Chociaż do kredytu można zakwalifikować wiele typów rezydencji, istnieją pewne ograniczenia. Na przykład, jeśli mieszkasz w wyspecjalizowanej placówce pielęgniarskiej, istnieje szansa, że ​​placówka nie płaci podatku od nieruchomości, w którym to przypadku nie będziesz się kwalifikować. Innym przykładem jest to, że w latach 2012 i później nie możesz ubiegać się o ulgę, jeśli wartość Twojego domu podlegająca opodatkowaniu wynosi 135 000 USD lub więcej (wartość podlegającą opodatkowaniu można znaleźć w zeznaniu podatkowym).
  • Najemcy mogą ubiegać się o określony procent ir najmu jako podatek od nieruchomościdla celów ulgi podatkowej. Kwota wynosi 20% do 2017 r. I 23% w 2018 r. I później. Jeśli przegapiłeś zgłoszenie za inne lata, nadal możesz ubiegać się o zwrot kredytów.Możesz składać dokumenty za okres do czterech ostatnich lat, a także rok, w przypadku którego czekają Cię pierwotne terminy. Na przykład pierwotny termin rozliczenia podatku dochodowego w 2015 r. To 15 kwietnia 2016 r. Podatnik może ubiegać się o ulgę w podatku od nieruchomości nie tylko za 2015 r., Ale także za 2014, 2013, 2012 i 2011 r. trochę pieniędzy. Oczywiście, zgłoszenie roszczenia za poprzednie lata jest możliwe tylko wtedy, gdy nie złożyłeś jeszcze wniosku za ten rok.Możesz ubiegać się o kredyt, nawet jeśli nie płaciłeś podatku od nieruchomości.Ulga podatkowa na nieruchomości Homestead opiera się na zobowiązaniach. Oznacza to, że nawet jeśli nie zapłaciłeś podatku od nieruchomości w ciągu roku, nadal możesz ubiegać się o ulgę podatkową od nieruchomości, o ile nadal jesteś zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości. Istnieją sytuacje, w których zobowiązanie podatkowe jest zmniejszane lub eliminowane, w takich przypadkach możliwość ubiegania się o ulgę podatkową na nieruchomości Homestead również zostanie zmniejszona lub wyeliminowana. Przykłady obejmują wyłączenie z tytułu ubóstwa lub wyłączenie dla niepełnosprawnych weteranów.Seniorzy są faworyzowani przez kredyt.Kwota ulgi podatkowej od nieruchomości z tytułu gospodarstwa domowego dostępna dla seniorów (mierzona od 65 roku życia) jest nawet wyższa niż dla osób niebędących seniorami.

   • S ENI ors którzy mają un dochodowego der $ 21000 mogą kwalifikować się do 100% kwotypozostały raczej niż tylko 60%. Seniorzy, którzy mają dochód między 21 000 a 30 000 USD, nadal mogą ubiegać się o kwotę wyższą niż 60% na podstawie ruchomej skali. Dopiero gdy seniorzy mają łączne zasoby gospodarstwa domowego przekraczające 30 000 USD, podlegają ograniczeniu o 60%.
   • Senior Renters może ubiegać się o kredyt na czynsz, który przekracza 40% ich dochodumierzonego jako całkowite zasoby gospodarstwa domowego. Jeśli starsi najemcy płacą więcej niż 40% swojego dochodu z czynszu, mogą kwalifikować się do wyższego kredytu, niż gdyby nie byli seniorami. Zasady ulgi podatkowej uległy zmianie i ulegną zmianie:

    • 2011 i wcześniej:Więcej osób kwalifikowało się, ponieważ limity dochodu były wyższe (wtedy 82 650 USD w porównaniu z 50 000 USD obecnie), a limit wartości nieruchomości podlegającej opodatkowaniu nie istniał
    • 2018 i później:Limit dochodu zostanie podniesiony, ale nie tak wysoki, jak w 2011 r., A także zostanie podniesiony limit wartości nieruchomości w wysokości 135000 USD. W 2021 roku będą one corocznie korygowane o inflację.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy