Płatność balonowa

17 lutego 2021

Co to jest płatność balonowa?

Płatność balonowa to duża płatność należna pod koniec kredytu balonowego, na przykład hipoteka, pożyczka komercyjna lub inny rodzaj amortyzowanej pożyczki. Uważa się to za podobne do spłaty kulowej.

Co to jest pożyczka balonowa? Pożyczka balonowa jest ustanawiana na stosunkowo krótki okres i tylko część salda kapitału pożyczki jest amortyzowana w tym okresie. Pozostała kwota jest płatna jako płatność końcowa na koniec okresu.

Co to są płatności balonowe?Zrozumienie płatności balonowych

Termin „balon wskazuje, że płatność końcowa jest znacznie duża. Płatności balonowe są zwykle co najmniej dwukrotnością kwoty poprzednich płatności pożyczki. Płatności balonowe są bardziej powszechne w przypadku pożyczek komercyjnych niż konsumpcyjnych, ponieważ przeciętny właściciel domu zazwyczaj nie może dokonać bardzo dużej spłaty balonowej pod koniec okresu spłaty kredytu hipotecznego.

Większość właścicieli domów i pożyczkobiorców planuje z góry refinansowanie kredytu hipotecznego w miarę zbliżania się spłaty balonu lub sprzedaż nieruchomości przed terminem spłaty kredytu.

Płatności balonowe są często łączone w dwuetapowe kredyty hipoteczne.

W przypadku „hipoteki spłacanej balonami kredytobiorca płaci ustaloną stopę procentową przez określoną liczbę lat. Następnie pożyczka jest resetowana, a spłata balonowa zmienia się w nową lub kontynuowaną amortyzowaną hipotekę po cenach rynkowych obowiązujących na koniec tego okresu. W przypadku wszystkich dwuetapowych kredytów hipotecznych proces resetowania nie jest automatyczny. Może to zależeć od kilku czynników, takich jak to, czy pożyczkobiorca dokonał terminowych płatności i czy jego dochody pozostały niezmienione. Płatność balonowa jest należna, jeśli pożyczka nie zostanie zresetowana.

Kluczowe wnioski
 • Zwykle płatność balonowa nie jest stosowana w typowym 30-letnim kredycie hipotecznym na dom.
 • Płatności balonowe są często co najmniej dwukrotnością kwoty poprzednich płatności pożyczkiPłatność balonowa może być dużym problemem na spadającym rynku mieszkaniowym, kiedy właściciele mogą nie być w stanie sprzedać swoich domów za tyle, ile spodziewali się przed terminem płatności.Płatności balonowe a kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej

  Pożyczka balonowa jest czasami mylona z kredytem hipotecznym o zmiennej stopie procentowej (ARM). Pożyczkobiorca otrzymuje wstępną stopę procentową na określony czas w ramach pożyczki ARM, często na okres od jednego do pięciu lat. Stopa procentowa resetuje się w tym momencie i może być okresowo resetowana do momentu całkowitej spłaty pożyczki.

  ARM dostosowuje się automatycznie, w przeciwieństwie do niektórych pożyczek balonowych. Pożyczkobiorca nie musi ubiegać się o nową pożyczkę ani refinansować płatności balonowej. Pod tym względem kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu mogą być znacznie łatwiejsze w zarządzaniu.

  Wady płatności balonowych

  Płatności balonowe mogą stanowić duży problem na spadającym rynku mieszkaniowym. Wraz ze spadkiem cen domów spada również prawdopodobieństwo, że właściciele domów będą mieli dodatni kapitał własny w swoich domach i mogą nie być w stanie sprzedać swoich domów za tak wysokie, jak oczekiwali.

  Pożyczkobiorcy często nie mają innego wyboru, jak tylko nie spłacać swoich pożyczek i przystępują do egzekucji, niezależnie od dochodów ich gospodarstwa domowego, w obliczu spłaty balonowej, na którą nie mogą sobie pozwolić.

  Kwalifikacje do płatności balonowych

  Prawda Z Ustawy o pożyczkach wymaga, aby banki dokładnie zbadały zdolność kredytobiorcy do spłaty (ATR) przed udzieleniem jakiegokolwiek kredytu hipotecznego. Niektórzy pożyczkodawcy w przeszłości radzili sobie z tym, stosując kredyty balonowe, ponieważ większość konsumentów ma ograniczone możliwości dokonywania dużych płatności balonowych. Dlatego niektórzy pożyczkodawcy nie uwzględnili tych dużych płatności w swoich wycenach, zamiast tego opierali ATR kupującego tylko na poprzednich płatnościach.

  Przepis Z określa konkretne kryteria, które kredytodawcy muszą spełnić, zanim będą mogli pominąć płatności balonowe w swojej analizie.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy