Plusy i minusy kredytu hipotecznego z oprocentowaniem

17 lutego 2021

Równowaga / Derek Abella

Czy zaciągnąłbyś tylko oprocentowany kredyt hipoteczny? Są to kredyty hipoteczne, które nigdy nie zmniejszają salda kapitału i chociaż wypełniają pewną niszę, nie są dla każdego kupującego. Oznacza to, że zawsze będziesz winny tę samą kwotę pieniędzy, niezależnie od liczby dokonanych płatności, ponieważ płacisz tylko odsetki.

Hipoteki oprocentowane to pożyczki zabezpieczone nieruchomościami i często zawierają opcję spłaty odsetek. Możesz zapłacić więcej, ale większość ludzi nie. Ludzie lubią kredyty hipoteczne z oprocentowaniem, ponieważ jest to sposób na drastyczne zmniejszenie spłaty kredytu hipotecznego. Nagłówki wiadomości często zniekształcają prawdę o kredytach hipotecznych opartych wyłącznie na oprocentowaniu, czyniąc je złymi lub ryzykownymi kredytami, co jest dalekie od prawdy. Jak w przypadku każdego rodzaju instrumentu finansowego, istnieją wady i zalety. Kredyty hipoteczne z oprocentowaniem nie są same w sobie z natury złe.

Co to jest kredyt hipoteczny tylko do odsetek?

Płatności tylko z tytułu odsetek nie zawierają kwoty głównej. Wiele dostępnych obecnie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem obejmuje opcję płatności wyłącznie odsetkowych. Oto przykład:

  • Pożyczka w wysokości 200 000 USD z oprocentowaniem 6,5%. Amortyzowane płatności za 30-letnią pożyczkę wyniosłyby 1254 USD miesięcznie, łącznie z kwotą główną i odsetkami.
  • Opłata obejmująca tylko odsetki wynosi 1083 USD.
  • Różnica między płatnością P&I a wypłatą odsetek to oszczędności w wysokości 170 USD miesięcznie.

Powszeche typy

Najpopularniejsze kredyty hipoteczne oprocentowane nie pozwalają pożyczkobiorcom na wieczne spłacanie odsetek. Ogólnie rzecz biorąc, ten okres jest ograniczony do od pięciu do dziesięciu lat pożyczki. Po tym okresie pożyczka podlega amortyzacji przez pozostałą część jej okresu. Oznacza to, że płatności przesuwają się do kwoty zamortyzowanej, ale saldo pożyczki nie jest zwiększane. Dwa popularne kredyty hipoteczne to:

  • Pożyczka na 30 lat. Możliwość dokonywania płatności wyłącznie odsetkowych obowiązuje przez pierwsze 60 miesięcy. W przypadku pożyczki w wysokości 200 000 USD z oprocentowaniem 6,5% pożyczkobiorca ma możliwość spłaty 1083 USD miesięcznie w dowolnym momencie w ciągu pierwszych pięciu lat. Za lata od 6 do 30 płatność wyniesie 1264 USD.
  • Pożyczka na 40 lat. Możliwość dokonywania płatności wyłącznie odsetkowych obowiązuje przez pierwsze 120 miesięcy. W przypadku pożyczki w wysokości 200 000 USD z oprocentowaniem 6,5% pożyczkobiorca może przez pierwsze dziesięć lat spłacać tylko odsetki w dowolnym miesiącu. Za lata od 11 do 40 płatność wyniesie 1264 USD.

Obliczanie płatności odsetkowej

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest proste. Weź niespłacone saldo pożyczki w wysokości 200 000 USD i pomnóż je przez stopę procentową. W tym przypadku stawka wynosi 6,5%. Ta liczba to 13 000 dolarów odsetek, czyli roczna kwota odsetek. Podziel 13 000 USD przez 12 miesięcy, co będzie równe miesięcznej płatności odsetek lub 1083 USD.

Kto by na tym skorzystał?

Kredyty hipoteczne z oprocentowaniem są korzystne dla nabywców domu po raz pierwszy. Wielu nowych właścicieli domów boryka się z problemami w pierwszym roku posiadania, ponieważ nie są przyzwyczajeni do spłacania rat kredytu hipotecznego, które są na ogół wyższe niż raty czynszu.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem nie wymaga od właściciela domu spłaty wyłącznie odsetek. Daje to pożyczkobiorcy OPCJĘ spłaty niższej raty w pierwszych latach pożyczki. Jeśli właściciel domu stanie w obliczu nieoczekiwanego rachunku – powiedzmy, że podgrzewacz wody musi zostać wymieniony – może to kosztować właściciela 500 USD lub więcej. Skorzystanie z opcji płacenia niższej płatności w danym miesiącu może pomóc zrównoważyć budżet właściciela domu.

Kupujący, których dochody wahają się z powodu otrzymywania prowizji, na przykład zamiast stałej pensji, również korzystają z opcji kredytu hipotecznego opartego wyłącznie na odsetkach. Pożyczkobiorcy ci często płacą jedynie odsetki w ciągu krótkich miesięcy i płacą dodatkowo na poczet kapitału, gdy otrzymywane są premie lub prowizje.

Ile one kosztują?

Ponieważ pożyczkodawcy rzadko robią cokolwiek za darmo, koszt kredytu hipotecznego z oprocentowaniem może być nieco wyższy niż w przypadku zwykłej pożyczki. Na przykład, jeśli 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu jest dostępny z bieżącą stopą procentową 6%, kredyt hipoteczny tylko z oprocentowaniem może kosztować dodatkowe 1/2 procent lub zostać ustalony na 6,5%.

Pożyczkodawca może również pobierać określony procent punktu, aby udzielić pożyczki. Wszystkie opłaty pożyczkodawcy są różne, więc warto się rozejrzeć.

Ryzyka i mity

Ważnym aspektem kredytu hipotecznego oprocentowanego jest pamiętanie, że saldo kredytu nigdy nie wzrośnie. Pożyczki na opcję ARM zawierają rezerwę na ujemną amortyzację. Kredyty hipoteczne z oprocentowaniem nie są uwzględniane.

Ryzyko związane z hipoteką opartą wyłącznie na oprocentowaniu polega na zmuszeniu do sprzedaży nieruchomości, jeśli nieruchomość nie uległa zmianie. Jeżeli pożyczkobiorca płaci tylko odsetki co miesiąc, na koniec, powiedzmy, pięciu lat, pożyczkobiorca będzie winien pierwotne saldo pożyczki, ponieważ nie zostało zmniejszone. Saldo pożyczki będzie takie samo, jak w momencie udzielenia pożyczki. Wcześniejsze  

Jednak nawet harmonogram spłat amortyzowanych zazwyczaj nie pozwala na spłatę pożyczki finansowanej w 100% na pokrycie kosztów sprzedaży, jeśli nieruchomość nie uległa zmianie. Większa zaliczka w momencie zakupu zmniejsza ryzyko związane z hipoteką oprocentowaną.

Jeśli jednak wartość nieruchomości spadnie, kapitał własny otrzymany w nieruchomości w momencie zakupu może zniknąć. Jednak większość właścicieli domów, niezależnie od tego, czy pożyczka podlega amortyzacji, staje w obliczu tego ryzyka na spadającym rynku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy