Pożyczki mieszkaniowe VA

17 lutego 2021
Category: Spłaty Pożyczki

Przewodnik po zakupach kredytów VA

Rozpocznij swoją pożyczkę VACo to jest dom wyprodukowany dla celów pożyczki VA?Akceptowalnym sposobem wykorzystania pożyczki VA jest zakup gotowego lub mobilnego domu. Są one budowane fabrycznie na stałej ramie i przeznaczone do przenoszenia w jednej lub kilku sekcjach. Musi być zbudowany tak, aby mógł być zamieszkiwany przez cały rok przez jedną rodzinę i musi być wyposażony w stałe zaplecze żywieniowe, kuchenne, sypialne i sanitarne.

Wyprodukowane domy mają przywieszkę na zewnątrz domu, informującą, że spełniają one wymogi kodeksów i przepisów wymaganych przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Te tagi HUD to jeden ze sposobów, aby upewnić się, że kupujesz dom mobilny. Ważne jest, aby wiedzieć, co jest, a co nie jest domem wyprodukowanym, ponieważ niektórzy pożyczkodawcy VA nie udzielą pożyczek na gotowe mieszkania.

Ponadto dom modułowy to nie to samo, co dom wyprodukowany do celów VA. Chociaż części lub sekcje domu modułowego są budowane w fabryce, a następnie przenoszone na plac budowy, dom nadal musi zostać postawiony i ukończony na placu budowy. Wykwalifikowani weterani mogą również otrzymać pożyczkę na zakup domu modułowego w ramach regularnego programu pożyczek mieszkaniowych VA.

Weterani powinni zrozumieć przed złożeniem wniosku o pożyczkę VA na dom wyprodukowany lub modułowy, że trudno będzie znaleźć pożyczkodawcę chętnego do udzielenia prawdziwej pożyczki na budowę o wartości 0 USD. Pożyczki VA dla domów mobilnych mają zazwyczaj większą wagę niż ich bardziej tradycyjne odpowiedniki, ponieważ prawdopodobieństwo długoterminowej amortyzacji jest wyższe. Pożyczkobiorcy często uzyskują krótkoterminową pożyczkę na budowę od lokalnego pożyczkodawcy lub firmy budowlanej, a następnie refinansują ją na hipotekę VA po ukończeniu domu.

Jakie rodzaje kredytów mieszkaniowych wyprodukowanych przez VA są dostępne?Możesz skorzystać z pożyczki z gwarancją VA, aby:

 • Kup wyprodukowany dom i / lub partię
 • Kupuj i ulepszaj wiele, na których możesz umieścić gotowy dom, który już posiadasz i zajmujesz.Refinansuj wyprodukowany kredyt mieszkaniowy, aby dużo kupić.Refinansuj istniejącą pożyczkę mieszkaniową wyprodukowaną przez VA w celu obniżenia stopy procentowej.VA wymaga, aby produkowane domy były na stałych fundamentach. Wytyczne i zasady dotyczące gotowych domów mogą się różnić w zależności od pożyczkodawcy.

  Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze witryny?Jeśli umieszczasz wyprodukowany dom na kupowanej lub już posiadanej działce, zastanów się, jak daleko znajdują się media i jaki jest koszt podłączenia. Jeśli brak jest dostępu do publicznej lub komunalnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy sprawdzić, czy stan wód gruntowych i podłoża są zadowalające dla indywidualnej studni i / lub systemu odprowadzania ścieków.

  Jakie są warunki spłaty pożyczki?Maksymalne okresy spłaty gotowych kredytów mieszkaniowych to: 20 lat i 32 dni w przypadku jednej szerokiej jednostki lub kombinacji jednej szerokiej jednostki i partii; 23 lata i 32 dni tylko w przypadku jednostki o podwójnej szerokości; 25 lat i 32 dni w przypadku jednostki i partii o podwójnej szerokości; i 15 lat i 32 dni tylko za dużo, na które można umieścić gotowy dom, który już posiadasz.

  W przypadku sprzedaży domu gotowego do zamieszkania, czy można założyć pożyczkę VA?Tak. Natomiast w przypadku pożyczek udzielonych po 1 marca 1988 r. Weteran ma obowiązek wystąpić do posiadacza pożyczki o zatwierdzenie przejęcia i zwolnienie z odpowiedzialności. Jeżeli pożyczka została uzyskana przed tą datą, można ją założyć bez zgody pożyczkobiorcy lub VA, ale kombatant zwykle pozostanie odpowiedzialny za pożyczkę, chyba że wystąpi do VA o zwolnienie z odpowiedzialności, a VA udzieli wydanie na piśmie.

  Czy weteran może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę na zakup domu dla VA?Tak, jeśli kwalifikujesz się do przywrócenia uprawnień lub masz wystarczające prawo do zakupu innego wyprodukowanego domu i zbyłeś poprzednio wyprodukowany dom.

  • Aktualne kredyty mieszkaniowe VA
  • Do następnego VA Koszty zamknięcia kredytu mieszkaniowego

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy