Relacje inwestorskie

17 lutego 2021
Category: Stóp Procentowych

IR Nav

link Warunki użytkowania„Przejęcie jednej z wiodących firm zajmujących się zarządzaniem majątkiem, rynkami kapitałowymi i doradztwem to doskonała okazja dla naszych akcjonariuszy – powiedział prezes i dyrektor generalny Bank of America Ken Lewis. „Razem nasze firmy są bardziej wartościowe ze względu na synergie w naszych biznesach.

„Merrill Lynch to wspaniała globalna franczyza i nie mogę się doczekać współpracy z Kenem Lewisem i naszymi zespołami kierowniczymi wyższego szczebla w celu stworzenia wiodącej instytucji finansowej na świecie dzięki połączeniu tych dwóch firm – powiedział John Thain, prezes i dyrektor generalny firmy Merrill Lynch.

Zgodnie z warunkami transakcji Bank of America wymieniłby 0,8595 akcji zwykłych Bank of America na każdą akcję zwykłą Merrill Lynch. Cena jest 1,8-krotnością podanej rzeczywistej wartości księgowej.

Bank of America spodziewa się, że osiągnie 7 miliardów dolarów oszczędności przed opodatkowaniem, w pełni zrealizowanych do 2012 roku. Oczekuje się, że przejęcie przyniesie wzrost zysków do 2010 roku.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2009 roku. Została zatwierdzona przez dyrektorów obu spółek i podlega głosowaniu akcjonariuszy w obu spółkach oraz standardowym zatwierdzeniom regulacyjnym.

Zgodnie z umową trzech dyrektorów Merrill Lynch dołączy do Rady Dyrektorów Bank of America.

Połączona firma zajmowałaby stanowiska kierownicze w pośrednictwie detalicznym i zarządzaniu majątkiem. Dodając ponad 16 000 doradców finansowych Merrill Lynch, Bank of America miałby największy dom maklerski na świecie z ponad 20 000 doradców i 2,5 biliona dolarów aktywów klientów.

To połączenie zapewnia globalną skalę zarządzania inwestycjami, w tym około 50% udziałów w BlackRock, który zarządza aktywami o wartości 1,4 biliona USD. Bank of America zarządza aktywami o wartości 589 miliardów dolarów.

Dodanie Merrill Lynch zarówno wzmacnia obecne mocne strony Bank of America, jak i tworzy nowe, szczególnie poza Stanami Zjednoczonymi. Merrill Lynch dodaje mocne strony w zakresie globalnego gwarantowania emisji długów, globalnych akcji oraz doradztwa w zakresie globalnych fuzji i przejęć.

Po przejęciu Bank of America byłby największym gwarantem globalnych długów o wysokiej rentowności, trzecim co do wielkości gwarantem globalnych akcji i dziewiątym co do wielkości doradcą w zakresie fuzji i przejęć na świecie na podstawie wyników pro forma za pierwszą połowę 2008 roku.

Doradcami Bank of America byli JC Flowers & Co. LLC, Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller i Bank of America Securities. Reprezentowali ją Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Merrill Lynch była reprezentowana przez Shearman & Sterling.

Bank Ameryki

Bank of America jest jedną z największych na świecie instytucji finansowych, obsługującą klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje, oferując pełen zakres usług bankowych, inwestycyjnych, zarządzania aktywami oraz innych produktów i usług finansowych i związanych z zarządzaniem ryzykiem. Firma zapewnia niezrównaną wygodę w Stanach Zjednoczonych, obsługując ponad 59 milionów relacji konsumenckich i małych firm z ponad 6100 biurami bankowości detalicznej, ponad 18 500 bankomatami i wielokrotnie nagradzaną bankowością internetową z ponad 25 milionami aktywnych użytkowników. Bank of America oferuje wiodące w branży wsparcie dla ponad 4 milionów właścicieli małych firm poprzez pakiet innowacyjnych, łatwych w użyciu produktów i usług online. Firma obsługuje klientów w ponad 150 krajach i współpracuje z 99% Stanów ZjednoczonychSpółki z listy Fortune 500 i 83 procent akcji z listy Fortune Global 500. Akcje Bank of America Corporation (NYSE: BAC) są składnikiem Dow Jones Industrial Average i są notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. http://www.bankofamerica.com/

Uwaga: Prezes Bank of America Ken Lewis, dyrektor finansowy Joe Price i dyrektor generalny Merrill Lynch John Thain zorganizują telekonferencję dla inwestorów o 8 rano czasu EDT, w poniedziałek 15 września. Prezentacja i materiały pomocnicze są dostępne na stronie internetowej Bank of America Investor Relations pod adresem http://investor.bankofamerica.com/. Aby uzyskać połączenie konferencyjne w trybie tylko do odsłuchu, wybierz numer 877-585-6241 w Stanach Zjednoczonych i 785-424-1734 spoza Stanów Zjednoczonych. Hasło konferencji to 79795.

Lewis i Thain będą również gospodarzami konferencji prasowej o godzinie 10:00 w audytorium w One Bryant Park, centrali Bank of America w Nowym Jorku. Transmisja internetowa będzie dostępna pod adresem http://investor.bankofamerica.com/

Merrill Lynch jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się zarządzaniem majątkiem, rynkami kapitałowymi i doradztwem, z biurami w 40 krajach i terytoriach oraz łącznymi aktywami klientów o wartości około 1,6 biliona dolarów. Jako bank inwestycyjny jest wiodącym światowym sprzedawcą i gwarantem papierów wartościowych i instrumentów pochodnych w szerokim zakresie klas aktywów oraz pełni funkcję doradcy strategicznego dla korporacji, rządów, instytucji i osób fizycznych na całym świecie. Merrill Lynch jest właścicielem około połowy BlackRock, jednej z największych na świecie spółek zarządzających inwestycjami notowanych na giełdzie, zarządzającej aktywami o wartości 1,4 biliona USD na dzień 30 czerwca 2008 r. Więcej informacji o Merrill Lynch można znaleźć na stronie www.ml.com.

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość, w tym stwierdzenia dotyczące warunków finansowych, wyników działalności i prognoz zysków Bank of America Corporation. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zyski będą się znacznie różnić od takich stwierdzeń wybiegających w przyszłość, obejmują między innymi: 1) przewidywane wzrosty biznesowe w następstwie zmian procesów i innych inwestycji są niższe niż oczekiwane; 2) znacznie wzrasta presja konkurencyjna wśród firm świadczących usługi finansowe; 3) ogólne warunki gospodarcze są mniej korzystne niż oczekiwano; 4) uwarunkowania polityczne, w tym zagrożenie przyszłą działalnością terrorystyczną i związanymi z nią działaniami Stanów Zjednoczonych za granicą, mogą niekorzystnie wpłynąć na spółkę s biznesy i warunki ekonomiczne jako całość; 5) zmiany w otoczeniu stóp procentowych i płynności rynku obniżają marże odsetkowe, wpływają na źródła finansowania oraz wpływają na możliwość tworzenia i dystrybucji produktów finansowych na rynku pierwotnym i wtórnym; 6) zmiany kursów walut zwiększają ekspozycję; 7) zmiany stawek i cen rynkowych mogą niekorzystnie wpłynąć na wartość produktów finansowych; 8) ustawodawstwo lub otoczenie regulacyjne, wymagania lub zmiany niekorzystnie wpływają na działalność, w której działa spółka; 9) zmiany standardów, zasad lub interpretacji rachunkowości, 10) zobowiązania procesowe, w tym koszty, wydatki, rozliczenia i osądy, mogą niekorzystnie wpłynąć na spółkę lub jej działalność; 11) fuzje i przejęcia oraz ich integracja ze spółką; oraz 12) decyzje o zmniejszeniu zatrudnienia,sprzedawać lub zamykać jednostki lub w inny sposób zmieniać strukturę biznesową dowolnej firmy. W związku z tym przestrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne tylko na dzień ich sporządzenia. Bank of America nie zobowiązuje się do aktualizowania wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia wpływu okoliczności lub wydarzeń, które wystąpią po dacie sformułowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat Bank of America Corporation można znaleźć w raportach Bank of America przesłanych do SEC i dostępnych na stronie www.sec.gov.Bank of America nie zobowiązuje się do aktualizowania wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia wpływu okoliczności lub wydarzeń, które wystąpią po dacie sformułowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat Bank of America Corporation można znaleźć w raportach Bank of America przesłanych do SEC i dostępnych na stronie www.sec.gov.Bank of America nie zobowiązuje się do aktualizowania wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia wpływu okoliczności lub wydarzeń, które wystąpią po dacie sformułowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat Bank of America Corporation można znaleźć w raportach Bank of America przesłanych do SEC i dostępnych na stronie www.sec.gov.

Dodatkowe informacje o tej transakcji

W związku z proponowanym połączeniem Bank of America złoży w SEC oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które będzie zawierało wspólne oświadczenie dla akcjonariuszy Bank of America i Merrill Lynch, które będzie również stanowiło prospekt Bank of America. Bank of America i Merrill Lynch prześle wspólną informację dla akcjonariuszy / prospekt do odpowiednich akcjonariuszy. Bank of America i Merrill Lynch wzywają inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych do przeczytania wspólnej informacji dla akcjonariuszy / prospektu dotyczącego planowanej fuzji, gdy będzie ona dostępna, ponieważ będzie ona zawierać ważne informacje. Możesz bezpłatnie otrzymać kopie wszystkich dokumentów złożonych w SEC w związku z tą transakcją na stronie internetowej SEC (www.sec.gov). Dokumenty te można również bezpłatnie uzyskać w witrynie internetowej Bank of America (www.bankofamerica.com) w zakładce „O Bank of America , a następnie pod nagłówkiem„ Relacje inwestorskie , a następnie pod pozycją„ Dokumenty do SEC . Dokumenty te można również uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Merrill Lynch (www.ml.com) w zakładce„ Relacje inwestorskie , a następnie pod nagłówkiem„ Dokumenty SEC .

Bank of America, Merrill Lynch i ich dyrektorzy, członkowie kierownictwa i niektórzy inni członkowie kierownictwa i pracownicy mogą zabiegać o pełnomocników akcjonariuszy na rzecz fuzji. Informacje dotyczące osób, które zgodnie z przepisami SEC mogą być uważane za uczestników pozyskiwania akcjonariuszy w związku z proponowanym połączeniem, zostaną zawarte we wspólnej informacji dla akcjonariuszy / prospekcie złożonym w SEC. Informacje na temat dyrektorów wykonawczych i dyrektorów Bank of America można znaleźć w ostatecznym oświadczeniu dla pełnomocnika złożonym w SEC w dniu 19 marca 2008 r. Informacje na temat członków zarządu i dyrektorów Merrill Lynch można znaleźć w ostatecznym oświadczeniu dla pełnomocnika złożonym w SEC w dniu 14 marca , 2008.Bezpłatne kopie tych dokumentów można otrzymać od Bank of America i Merrill Lynch, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy