"Pakiet klimatyczny wyzwaniem dla biznesu"

Branża papiernicza: pakiet klimatyczny wyzwaniem dla decyzji biznesowych

Nowy pakiet klimatyczny UE na lata 2020-2030 to dla przemysłu energochłonnego prowokacja związane z koniecznością podjęcia długofalowych decyzji inwestycyjnych a mianowicie mówi Janusz Turski, dyrektor Stowarzyszenia Papierników Polskich.

W ocenie jego gałęzi przyjęty pod koniec października na Radzie Europejskiej projekt zawiera ambitne cele, które już wcześniej sygnalizowali politycy po Brukseli. Niepokój budzi jednakże zapowiedź kontynuowania administracyjnej interwencji w branży emisji.

Poważne konsekwencje?

Trzaskowski o wyzwaniach na 2015 rok kalendarzowy: unia energetyczna, pakiet klimatyczny i relacje z Rosją

Postulowany przez Komisję Europejską mechanizm stabilizacji rynku emisji CO2 (Market Stability Reserve, MSR) według Turskiego tworzy zagrożenie dla firm realizujących strategie wolnorynkowe, gdyż sterowanie podażą uprawnień do emisji przez KE może spowodować wzrost cen energii dla odbiorców przemysłowych. To - zdaniem Turskiego - po konsekwencji zachwieje konkurencyjnością sektorów energochłonnych w dziedzinie globalnym.

Według Komisji Europejskiej MSR dzierży na celu podniesienie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, aby zmobilizować przemysł do realizacji założeń unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i inwestycji w zielone technologie. Zapas powstanie po 2020 roku kalendarzowego ze ściąganych z sektorze pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

Zdaniem Turskiego długofalowa unijna polityka klimatyczna, choć "arbitralna i restrykcyjna", mobilizuje do podjęcia wyborów inwestycyjnych o charakterze długofalowym. A w jego branży, podobnie jak w innych energochłonnych sektorach gospodarki a mianowicie m. in. przemyśle hutniczym, stalowym, cementowym, wapienniczym, czy szklarskim - inwestycje zwracają się dopiero co w żadnym wypadku po 20 latach.

- To co przemysłowi energochłonnemu jest potrzebne, to zwłaszcza przewidywalne warunki, gdyż nasze strategie i nasze plany biznesowe - o ile mają opierać się o analizy rynku, o studium wykonalności - muszą stanowić rozpatrywane w odpowiednich sezonach czasu. Więc nie możemy mieć poczucia niepewności przy podejmowaniu strategicznych wyborów, które decydują o kolejnych dekadach - powiedział Turski.

Kopacz po szczycie klimatycznym: wróciliśmy z tarczą, dostaliśmy 100 proc.

Podkreślił, że MSR grozi manualnym sterowaniem rynkiem ze strony www prawodawców, a to jego zdaniem nie powinno dysponować miejsca.

Konkurencja wobec odmiennych branż

Jego zdaniem na rzecz przemysłu energochłonnego konieczne wydaje się być także stworzenie równych względów konkurencji dla wszystkich sektorów rynku, w tym sektora elektroenergetyki, który w pakiecie klimatyczno-energetycznym 2020-2030 otrzymał darmowe upoważnienia do emisji CO2 przy zamian za inwestycje przy modernizację.

Turski uznał, że jeśli elektroenergetyka nie zaakceptować zaprzepaści tej szansy, przemysłowi odbiorcy energii zyskają gwarancję, że nie dojdzie do przeniesienia pośrednich kosztów emisji na klientów i w związku z tym a mianowicie utraty konkurencyjności przez kontrahentów reprezentujących sektory energochłonne przemysłu krajowego. - Bardzo mnie zależy, ażeby przeobrażenia po sektorze wytwórców energii, w energetyce zawodowej, zostały przeprowadzone tak, w jaki zakłada się w konkluzjach pakietu. Ich powodzenie sprzyja dobremu rozwojowi biznesu - podkreślił dyrektor Stowarzyszenia Papierników Naszych.

Z drugiej strony gdyby nie było pliku klimatyczno-energetycznego, to i faktycznie przemysł - jak każdy biznes, szczególnie ten wiążący się z dużym zużyciem energii elektrycznej i ciepła - we własnym biznesie podjąłby wszelkie możliwe działania związane z ograniczeniem wykorzystania energii i poprawą wydajności energetycznej, aby utrzymać konkurencję - zauważył Turski.

"Bez weta ws. emisji CO2 przemysł brudny przeniesie się poza UE"

Powiedział, że pakiet klimatyczny reguluje jednak tylko sytuację przy granicach Unii Europejskiej. Według niego konieczne jest zawarcie globalnego porozumienia klimatycznego, z brakiem którego konkurencja ze światem będzie mocno zachwiana jak i również grozi ucieczką przemysłu z Europy do krajów wyjąwszy zobowiązań dotyczących redukcji emisji.

Jeszcze w tym roku

Globalne porozumienie w kwestiach klimatu ma zostać podpisane na szczycie klimatycznym COP 21 w Paryżu w grudniu 2015 roku.

Październikowe polityczne porozumienie Rady Europejskiej przewiduje redukcję emisji CO2 o 40 proc. do 2030 r. oraz udział energii ze źródeł odnawialnych w UE na poziomie 27 proc. Skuteczność energetyczna ma wzrosnąć w tym momencie o 27 proc.

Turski przypomniał, że specjalizacja papiernicza w Polsce od lat 90. inwestowała w modernizację, co wpłynęło także na redukcję emisji CO2, jak i poprawę skuteczności energetycznej. Dodał, że plan związany z realizacją należytego udziału odnawialnych źródeł siły jest dla niej też stosunkowo łatwiejszy do wprowadzenia, gdyż podstawowym surowcem do produkcji mas włóknistych - celulozy oraz różnych typów papieru i tektury - jest surowiec odnawialny, biomasa.

Propozycje KE dotyczące polityki klimatycznej istnieją nie do zaakceptowania. Lecz "weto to ostateczność"

Według Turskiego sektor papierniczy się rozwija, dostosowuje do realiów i konkurencji poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz nowe technologie. W charakterze przykłady podał ostatnie inwestycje w zakładach Stora Enso w Ostrołęce, gdzie zainstalowano nową maszynę papierniczą a także jedną z najnowocześniejszych przy świecie instalacji do produkowania energii elektrycznej i energii, czy inwestycję International Paper w Kwidzyniu w pewną z największych w Ue plantacji roślin energetycznych na rzecz potrzeb zakładu, ograniczającej zużycie paliw, oraz mogącej posługiwać jako surowiec zamiast pełnowartościowego drewna.

Dyrektor Stowarzyszenia Papierników Polskich zwrócił także uwagę na podejście branży do polityki ochrony środowiska i naturalne predyspozycje papiernictwa do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym. - Danemu sektorowi stosunkowo wcześnie udało się uciec do przodu, ponieważ jesteśmy naturalnie dopasowani w dodatku modelu biogospodarki, po której odnawialne źródła jak i również substrat, jakim jest biomasa, będzie odgrywał dużą rolę - podkreślił.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, określana również cyrkularną to ta gospodarka, w jakiej wykorzystuje się odnawialne źródła energii jak i również pozwala na oszczędność i przetwarzanie surowców naturalnych.

BGKN: chcemy włączyć 500 do zdolności czynszowej przy Miejscu zamieszkania plus Pieniądze
coraz więcej niewypłacalnych firm

Coraz więcej niewypłacalnych firm

Projekt budżetu na 2019 dwanaście miesięcy do komisji sejmowych Koniec ze zmianą czasu? Komitet Europejska przedstawi propozycję W tę niedzielę zrobisz promocje. Potem długa przerwa Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały Coca-Cola…

Czytać......
blikle i Grelowski o zmianach w zarządzie PKO BP

Blikle i Grelowski o zmianach w zarządzie PKO BP

- Właściciel ma prawo wymienić całkowity zarząd, ale państwo nie zaakceptować jest właścicielem Skarbu Państwa - powiedział Andrzej Blikle, komentując wybór posła PiS, Maksa Kraczkowskiego, na wiceprezesa PKO BP. Z kolei Maciej…

Czytać......
beata Szydło o polityce dzięki Forum Ekonomicznym w Krynicy

Beata Szydło o polityce dzięki Forum Ekonomicznym w Krynicy

"Pod kontrolą, ale bez naszego udziału". Przyszłość płatności Polska gospodarka się rozpędza. Co ma możliwość ją zatrzymać? Ekspert: nie ma dobrych opcji, by powstrzymać Kima Amerykańscy giganci ciągną…

Czytać......
badanie OECD: połowa miejsc pracy objęta ryzykiem automatyzacji

Badanie OECD: połowa miejsc pracy objęta ryzykiem automatyzacji

Projekt budżetu dzięki 2019 rok do komisji sejmowych Koniec ze odmianą czasu? Komisja Europejska przedstawi propozycję W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem długa przerwa Gospodarka rośnie, jednak inwestycje rozczarowały Coca-Cola…

Czytać......
agencja Nieruchomości Ropnych połączy się z Agencją Rynku Rolnego

Agencja Nieruchomości Ropnych połączy się z Agencją Rynku Rolnego

Do konsultacji trafił po piątek projekt ustawy na temat Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW). Nowy podmiot ma powstać z połączenia frakcji Agencji Rynku Rolnego spośród Agencją Nieruchomości Rolnych, która…

Czytać......